În cadrul proiectului ”Servicii sociale pentru fiecare vârstnic – pachet de achiziții de servicii în fiecare comunitate”, Fundația de Sprijin Comunitar Bacău în parteneriat cu Asociația Four Change și Universitatea Danubius Galați au organizat în perioada ianuarie-martie 2019, cursul gratuit Achizițiile publice și serviciile sociale.

Cursul s-a adresat reprezentanților ONG-uri furnizoare de servicii sociale pentru persoanele vârstnice, interesate să achiziționeze astfel de servicii de la autoritățile locale și să formuleze propuneri complementare aferente legislației, care reglementează achizițiile de servicii sociale în scopul dezvoltării de servicii sociale la nivel local.

75 de participanți au fost instruiți în domeniul achizițiilor publice, dobândind cunoștințe privind organizarea propriu-zisă a procedurilor de achiziții, elaborarea caietelor de sarcini și a ofertelor, criterii de atribuire, elaborarea modelelor de contracte, precum și utilizarea platformei SEAP.

Modulele de curs au conținut atât sesiuni teoretice cât și exerciții practice, iar participanții au interacționat cu profesioniști și practicieni din domeniul serviciilor sociale și al achizițiilor publice.

Cursul a fost organizat în 3 sesiuni a câte 25 de persoane și s-a desfășurat la Bacău, Alba Iulia și Breaza.

În cele 4 zile de curs s-a aprofundat, sub îndrumarea experților în domeniu, noul pachet de legi privind achizițiile publice intrat în vigoare în 2016, cum ar fi: Legea privind achizițiile publice, Legea privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică și a contractelor de concesiune și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, Legea privind achizițiile sectoriale, Legea privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

În urma absolvirii cursului acreditat ANC, participanții vor primi diplomă de Expert Achiziții Publice.

Dintre ONG-urile prezente menționăm: Asociația Caritas, Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual, Fundația Hospice Casa Speranței, Federația Națională Omenia, Crucea Alb-Galbenă, Asociația Filantropică Medical-Creștină Christiana Brașov, Asociația Kronos Constanța, Asociația Samaritenii Orăștieni, Asociația filantropia Ortodoză Cluj Napoca, Sericiul de ajutor Maltez în România, Fundația Umanitară Agape Sălaj, Asociația Sânziene Alba, Episcopia Devei și Hunedoarei etc.

În perioada 11-14 aprilie urmează să se organizeze 4 grupuri de lucru formate din 30 reprezentanți ONG în cadrul cărora se vor elabora 4 pachete de documente specifice privind achiziția de servicii sociale (centre rezidențiale, îngrijiri la domiciliu, centre de zi, masă pe roți) dedicate persoanelor vârstnice.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativa 2014-2020 și are ca scop creșterea capacității organizațiilor neguvernamentale care furnizează servicii sociale destinate persoanelor vârstnice de a formula și propune politici publice ce vizează stimularea contractării sociale în vederea dezvoltării de servicii sociale pentru vârstnici, în fiecare comunitate din România.