Training si formare profesionala

Fundatia de Sprijin Comunitar este furnizor privat de formare profesionala din 2009. In această perioadă a organizat numeroase cursuri de formare profesională, pe diverse nivele: cursuri de inițiere, perfecționare, calificare nivel I sau nivel II. Astfel, FSC a calificat peste 1000 de persoane in diverse domenii.

De asemenea, Fundatia de Sprijin comunitar a organizat peste 100 de cursuri de inițiere și perfecționare calificând circa 2200 de persoane in domeniile

Manager de responsabilitate sociala – 42 h
Competente de comunicare – 42 h
Competente informatice – 42 h
Lucrător prin arte combinate (inițiere) – 21 h
Lucrător prin arte combinate (perfecționare) – 21 h

Fundatia de Sprijin Comunitar este furnizor autorizat ANC, pentru cursuri de:

CALIFICARE
11 cursuri (3 cursuri de nivelul 2 – lucrător social, infirmiera, ospătar si 9 cursuri de nivelul 1)
INITIERE
3 cursuri
PERFECTIONARE
2 cursuri

Suplimentar, Fundatia de Sprijin Comunitar, este înscris in lista Furnizorilor de formare profesionala in asistenta sociala, certificați de Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania, si organizează anual instruiri: cursuri, work-shopuri, seminarii destinate specialiștilor din domeniul social.

IMG_2824