Fundația de Sprijin Comunitar a demarat un proiect de educație pentru egalitatea de gen adresat în special copiilor și tinerilor din mediul rural. Proiectul “Orizonturi Egale” propune o abordare creativă asupra problematicii legate de egalitatea de gen în 5 comune din estul Județului Bacău afectate de marginalizare, sărăcie, violență domestică și mentalități arhaice legate de rolul și locul femeii în societate.

Proiectul este cofinanțat de Ambasadei Franței și Institutul Francez din România prin intermediul concursului de proiecte “Sprijin pentru inițiativele civice ale tinerilor”.

Vor fi organizate ateliere practice, susținute de voluntarii F.S.C. în cadrul Școlilor de Vară ce vor avea loc în fiecare din cele 5 Centre de zi „Clubul cu Lipici”, în condiții speciale impuse de situația epidemiologică actuală. Beneficiarii acestui proiect ce se va desfășura în perioada iunie – noiembrie 2020 vor fi aproximativ 200 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani din comunele Motoșeni, Dealu Morii, Podu Turcului și Stănișești (inclusiv satul Slobozia Nouă) și aproximativ 50 de voluntari, elevi de liceu din Municipiul Bacău.

În contextul strategiei Uniunii Europene privind egalitatea de gen, România și-a armonizat cadrul legislativ cu principiile și exigențele europene. Practic însă, încă întâlnim numeroase situații în care femeia este discriminată, în special în zonele rurale slab dezvoltate, prin limitarea accesului la educație sau la piața muncii, prin violență domestică având la bază prejudecăți și stereotipuri arhaice, dar și lipsa unei abordări educative coerente în sistemul de învățământ românesc.

Din acest motiv, cei 50 de voluntari F.S.C. implicați în proiect se vor pregăti temeinic timp de o lună pentru susținerea atelierelor și diseminarea informațiilor, folosind materiale și metode alternative intuitive și atractive pentru copiii din mediul rural.

Școlile de Vară se vor desfășura efectiv în lunile iulie și august “în mediul on-line” pe baza materialelor pregătite de voluntari. Tot ei vor lucra direct (online) cu grupe de câte 5 copii și se vor asigura că și-au însușit informațiile corecte pentru a le putea utiliza în experiențele proprii. Beneficiarii care nu au acces la internet acasă sau care nu dispun de un PC/smartphone/tabletă vor primi acasă materiale în format fizic.

În urma acestor ateliere, copiii vor fi provocati să dezbată subiectele lansate, să producă propriile materiale video și să posteze lucrări create acasă sub îndrumarea voluntarilor. Cei mai activi vor primi premii  precum cărți și rechizite.

După încheierea Școlilor de Vară și începerea anului școlar, cei mai activi 10 copii care s-au remarcat în fiecare locație pe perioada atelierelor, împreună cu 2 voluntari vor disemina informațiile acumulate prin intermediul unor sesiuni similare, susținute de această dată în cadrul școlilor în care învață. Astfel, cei mici vor deveni ambasadori ai conceptului de egalitate de gen în propriile comunități și vor transmite mesajul lor atât în fața colegilor dar și a profesorilor, părinților și autorităților locale.

“Ne dorim ca prin acest proiect, cei mai tineri membrii ai comunităților în care F.S.C. desfășoară proiecte educative să pună temelia unor noi mentalități referitoare la rolul femeilor în comunitate și familie, mentalități care să devină în timp un mod de gândire firesc. Ne dorim ca peste 10-15 ani prejudecățile actuale încă puternic înrădăcinate în gândirea oamenilor din mediul rural și care duc la nedreptăți și umilințe la adresa femeilor să fie de domeniul trecutului, iar femeile din satele românești să ducă o viață demnă, independentă și să fie apreciate și respectate la adevărata lor valoare!” Gabriel Măgurianu, Coordonator proiect.

Formarea și informarea generațiilor tinere, precum și sensibilizarea autorităților publice locale vor duce la o rată de succes mult mai mare în implementarea strategiilor europene privind egalitatea de gen în România. Menționăm că la nivel național, societatea civilă face demersuri constante către Ministerul Educației pentru actualizarea curriculei naționale prin introducerea problematicii de gen ca disciplină nouă în planul cadru de învățământ.