Primăria Comunei Tamași, în parteneriat cu Fundația de Sprijin Comunitar anunță lansarea unui nou proiect destinat locuitorilor comunei, prin care se urmărește crearea unui pachet de măsuri integrate și sustenabile, care să raspunda nevoilor și problemelor cu care se confruntă 250 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comuna Tamași, Județul Bacău, astfel încat aceștia să își depașească situația de vulnerabilitate.

Proiectul ”S.O.C.I.A.L – Solidaritate, Oportunitate, Comunitate, Implicare, Administraţie”, va fi implementat pe o perioadă de 30 de luni, începând cu 19 martie 2021 și se va adresa unui număr total de 250 de locuitori ai comunei copii, bătrâni și familii aflate în risc de sărăcie și marginalizare, beneficiind de o cofinanțate nerambursabila din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman, în valoare de 4.313.097 lei, bugetul total al proiectului fiind de 4.540.102 lei.

Abordarea propusă în cadrul proiectului, prin intermediul căreia sunt corelate intervențiile din diferite domenii, cum ar fi servicii sociale, educaționale, socio-medicale, ocuparea forței de muncă, asistență juridică pentru reglementarea actelor, antidiscriminare și multiculturalism crează premisele unui mediu favorabil care să faciliteze accesul beneficiarilor la un pachet de servicii integrate și care să contribuie la creșterea nivelului de ocupare profesională în comunitate și depășirea situației de vulnerabilitate pentru locuitorii aflați în această situație. Activitățile propuse în cadrul proiectului și pachetul de măsuri alocat fiecărei categorii de beneficiari în parte sunt un răspuns la nevoile reale identificate la nivelul comunității.

Concret, proiectul propune funcționarea unui Centru de Zi care va oferi servicii sociale și educaționale pentru 50 de copii dezavantajați din comună. Aceștia vor beneficia de un program socio-educațional adaptat nevoilor lor, sprijin la teme, cluburi educative, ajutor în depășirea dificultăților care ar putea duce la abandon școlar.

Pentru vârstnicii din comună va fi dezvoltat un program de îngrijire și asistență medicală la domiciliu cu o echipă de 4 persoane calificate și angajate în cadrul FSC, această activitate fiind gestionată de organizație în calitate de partener în proiect. Serviciul de îngrijire socio-medicală la domiciliu se va adresa unui număr de cel puțin 75 de vârstnici dependenți, singuri sau suferind de diverse afecțiuni medicale, care vor primi îngrijire specializată și sprijin la treburile din gospodărie de care nu se mai pot ocupa singuri.

Pentru familiile dezavantajate din comună au fost gândite servicii destinate rezolvării problemelor de ocupare profesionala sau de clarificare a situatiei locative. Astfel 125 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă vor beneficia de servicii de consiliere și orientare profesională, dar și cursuri de formare de scurtă durată care să le sporească sansele de angajare atât în propria comunitate cat și în orasul Bacau. Alte 20 de familii vor beneficia de consiliere și asistență juridică gratuită pentru reglementarea actelor de proprietate, contribuind la creșterea siguranței locative pentru acestea, a accesului la utilități și îmbunătățirea condițiilor de locuit.

Proiectul cuprinde și o componentă importantă de dezvoltare a spiritului civic și a culturii implicării sociale în comună, propunând o serie de activități și campanii care să ducă la o creștere a interesului locuitorilor de toate vârstele pentru implicarea activă în rezolvarea problemelor și nevoilor comunității și în dezvoltarea sustenabilă a acesteia. Pentru copiii de la Centrul de zi va fi derulat un proiect de Photovoice, în cadrul căruia cei mici vor fi încurajați și ajutați să surprindă prin intermediul fotografiilor aspectele comunitare care au nevoie sa fie îmbunătățite și să propună autorităților idei creative și solutii concrete de rezolvare. Tinerii din Tamași vor avea oportunitatea de a se înscrie în activități de voluntariat menite să ajute echipele din proiect să implementeze mai ușor și cu un impact mai bun activitățile pentru copii și bătrâni. FSC va dezvolta în acest sens un departament de voluntariat în care vor activa minim 50 de voluntari din comună.

Si adulții vor fi încurajați să ia parte la viața comunității, urmând a fi organizate 8 seminarii privind implicarea civică a membrilor comunității în urma cărora aceștia vor deprinde cunoștințele și abilitățile civice necesare pentru a demara acțiuni de implicare în comunitate. Vor fi organizate și două zile ale comunei, va fi editată o gazetă a comunității care va cuprinde informații de interes local, iar primele acțiuni de implicare inițiate vor viza în special ajutorarea persoanelor și familiilor vulnerabile înscrise în proiect.

”La finalul acestui proiect ne dorim ca în comuna Tamași să observăm schimbări concrete în ce privește îmbunătățirea vieții persoanelor defavorizate și marginalizate, dar și o mai bună colaborare a cetățenilor cu autoritățile locale și o implicare cât mai activă în viața comunității. Comunitățile rurale nu se pot dezvolta decât prin acțiunea comună a cetățenilor și autorităților, iar noi vrem să demonstrăm prin acest proiect că se poate, dacă se fac niște pași bine gândiți și planificați și prin intermediul unor inițiative concrete și bine organizate.” Dănuț Darie, managerul proiectului.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC- Regiuni mai puțin dezvoltate.

Pentru orice informații legate de proiect, ne puteți contacta la e-mail d_darie74@yahoo.com sau telefon 0744335335  persoană de contact Dănuț Darie, Manager de proiect.