Luna August a acestui an este ultima a unui amplu proiect socio-medical destinat îmbunătățirii vieții bunicilor din municipiul Bacău care a a dus în acelați timp și o contribuție semnificativă, pe plan local, la îndeplinirea obiectivelor formulate în Strategia națională pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice.

Proiectul ”Împreună pentru Bunici Activi”, a fost implementat pe o perioadă de doi ani și două luni, începând cu luna iulie 2019 si s-a adresat unui număr total de 220 de vârstnici din Municipiul Bacău, beneficiind de o cofinanțate din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman, în valoare de 2.375.713,06 lei, bugetul total al proiectului fiind de 2.794.956,54 lei.

Proiectul si-a propus să consolideze și să dezvolte un model inovator de servicii integrate dedicate persoanelor vârstnice cu diferite vulnerabilități și dependențe, dar și să promoveze conceptul de îmbătrânire activă ca soluție pe termen lung la procesul de îmbătrânire demografică. Au fost propuse soluții concrete de promovare a îmbătrânirii active prin integrarea vârstnicilor în societate, dezvoltarea furnizării serviciilor sociale și medicale pentru aceștia în funcție de gradul de dependență, îmbunătățirea calității vieții și asigurarea unui trai decent pentru persoanele vârstnice din municipiul Bacău.

O componentă importantă a proiectului a fost dezvoltarea serviciilor în cadrul Centrului de zi pentru persoane vârstnice „Dr.Stefan Ciobanu” și promovarea conceptului de „îmbatrânire activă”. Cei 120 de beneficiari ai centrului s-au bucurat de un program de servicii de consiliere psihologică pe teme variate, consiliere medicală privind subiecte relevante pentru ei, organizarea unor evenimente speciale, activități medicale, de recuperare sau întreținere fizică, toate având ca efect evident îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice și reducerea stării de dependență socială.

Pandemia de COVID-19 a însemnat un punct important de cotitură în evoluția programului, multe dintre activitățile din Centrul de zi necesitând adaptarea la restricțiile și condițiile speciale impuse de autoritățile sanitare sau transformarea lor în servicii de teleasistență. Așa a apărut serviciul de TELVERDE  pentru bunici  înființat în aprilie 2020 ca răspuns la nevoile beneficiarilor de asistență la distanță, cu ajutorul căruia aceștia au primit informații și consiliere psihologică telefonică pentru a depăși stresul provocat de pandemie și efectele acesteia, dar și ajutor concret pentru procurarea rețetelor, alimentelor de baza sau produselor de igiena, achiziționate și aduse de voluntarii și îngrijitoarele FSC la domiciliul acestora.

O altă componentă din cadrul proiectului a cărui importanță a devenit vitală în perioada pandemică a fost cea de servicii integrate socio-medicale de îngrijire la domiciliu pentru persoane varstnice dependente. Îngrijitorii la domiciliu au furnizat servicii specifice unui număr de 50 de persoane lunar: îngrijire de bază, ajutor pentru prepararea hranei, îngrijirea locuinței și gospodăriei, cumpărături.

Asistenții medicali au efectat lunar peste 300 de vizite la domiciliul beneficiarilor, administrând pacienților tratamentele prescrise de medici și au  îndrumat îngrijitorii în orice problemă legată de actul de îngrijire. De aceste servicii au beneficiat 100 de persoane bolnave și imobilizate la domiciliu.

In luna decembrie a anului trecut, în cadrul proiectului a fost organizată în sistem online conferința națională Activ la vârsta a treia, ce și-a propus, pe de-o parte să tragă un semnal de alarmă privind îmbătrânirea accelerată cu care se confruntă

România și, pe de altă parte, să ofere soluții concrete pentru dezvoltarea de servicii și programe care să susțină dezvoltarea conceptului de îmbătrânire activă. 131 de specialiști din întreaga țară au participat si au adus contribuții semnificative la discuțiile din cadrul evenimentului.

”Îmbătrânirea populației este o problemă reală, care ne privește pe toți, pentru că fiecare dintre noi va ajunge în această etapă a vieții, iar obiectivul nostru este ca, în viitor, bunicii să nu se mai confrunte cu problemele, lipsurile și limitările de care se lovesc în acest moment. Acest proiect vine în continuarea muncii FSC de peste 24 de ani de a dezvolta servicii care nu sunt un moft, ci o necesitate din ce în ce mai acută în orice comunitate din România. Finalizarea lui vine cu un dureros semnal de alarmă: încheierea liniilor de finanțare europene destinate vârstnicilor înseamnă încheierea oricărei finanțări publice pentru astfel de programe! In ultimii ani guvernanții locali sau naționali nu au venit cu nici o soluție concretă pentru a susține în continuare aceste servicii. Ca și până acum doi ani îngrijirea la domiciliu a bătrânilor neputincioși va rămane tot în responsabilitatea ONG-urilor care au dezvoltat aproape singure astfel de programe, din finanțări atrase cu greu și care sunt tot mai sleite de puteri și de resurse în vremurile actuale! Încă mai suntem lângă bătrânii din Bacău! Dar din această toamnă serviciile de îngrijire și asistență ale FSC din Municipiul Bacău vor rămâne fără finanțare! Mai mult de 200 de bătrâni din oraș nu vor mai primi ajutorul specializat de care au nevoie pentru că autoritățile locale nu au prevăzut nici un leu pentru finanțarea lor! E un semnal de alarmă pentru noi toți: de bătranețe nu scapă nimeni, iar atât cât investim acum în dezvoltarea de servicii profesioniste și adaptate nevoilor bătrânilor, exact atat vom avea și noi la dispoziție când vom ajunge la vârsta neputinței, bolilor, singurătății!” (Gabriela Achihăi, președinte FSC)

Proiectul ”Împreună pentru Bunici Activi” este cofinanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman (POCU), Axă prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei.