Fundația de Sprijin Comunitar anunță un nou proiect care face posibilă continuarea serviciilor atât de necesare la domiciliul vârstnicilor bolnavi, dar și în cadrul Centrului de zi Dr. Ștefan Ciobanu, destinate unui număr de 170 de persoane vârtstnice din Bacău. Proiectul ”Dreptul la o bătrânețe activă” oferă un pachet de servicii specializate și adaptate nevoilor persoanelor vârstnice și va milita pentru conștientizarea fenomenului de îmbătrânire a populației din țara noastră și a nevoii urgente de dezvoltare accelerată a programelor destinate acestei categorii. Proiectul se va desfășura pe o durată de 6 luni și beneficiază de o finanțare prin programul „În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

”Este un proiect care va asigura continuitate serviciilor oferite de FSC prin care ne propunem să venim în întâmpinarea nevoilor persoanelor de vârsta a III-a, dezvoltând un program integrat de servicii pentru viață activă și sănătoasă dedicat lor. Pentru persoanele vârstnice singurătatea și marginalizarea socială reprezintă ”cea mai grea boală” care generează implicit o scădere a calității vieții și atrage după sine multe alte probleme de sănătate”  Gabriela Achihăi, președinte FSC și coordonatorul proiectului.

Proiectul își propune, pe de o parte, să îmbunătățească accesul a 170 de persoane vârstnice din Municipiul Bacău, aflate în suferință și lipsite de sprijin, la o viață activă și sănătoasă, iar pe de altă parte urmărește să aducă în atenția autorităților necesitatea dezvoltării și finanțării serviciilor de îngrijiri medico-sociale și a altor servicii destinate seniorilor orașului care să le permită acestora să ducă o viață activă și demnă.

Beneficiarii proiectului sunt 100 de persoane vârstnice din municipiul Bacău suferind de diverse grade de imobilitate, datorită unor afecțiuni medicale, sau persoane suferind de boli în fază terminală, necesitând îngrijire specializată și asistență medicală la domiciliu. Alte 70 de persoane vârstnice rămase singure, izolate sau marginalizate social și care au nevoie de suport social, consiliere și socializare, educație pentru viață sănătoasă la vârsta a III-a, sau persoane care au nevoie de activități de recuperare psiho-motorie prin kinetoterapie și mișcare vor beneficia de servicii în cadrul Centrului de zi Dr. Ștefan Ciobanu.

Cazurile care necesită îngrijire la domiciliu sau în centrul de zi sunt referite de spital, autorități de profil, sau la solicitarea directă a lor sau a familiei. După evaluare, se întocmeste planul de intervenție la domiciliu, care va cuprinde, în funcție de nevoile identificate următoarele tipuri de activități: îngrijirea de bază, asistență medicală la domiciliul beneficiarilor, asistență socială, recuperare prin kinetoterapie sau alte proceduri terapeutice. Activitățile vor fi sprijinite de voluntarii FSC, care se vor implica în activități punctuale, supervizate de echipa de specialiști.

In Centrul de Zi Dr. Ștefan Ciobanu vor fi acordate beneficiarilor servicii de socializare, educație pentru sănătate, recuperare și menținerea unei stari optime de sănătate fizică și mentală. Cu ajutorul unei echipe multidisciplinare și cu implicarea voluntarilor FSC, vom oferi beneficiarilor următoarele activități: kinetoterapie și recuperare medicală, terapie ocupațională sub forma unor cluburi tematice, evenimente/activități cultural–artistice sau de socializare periodice, întâlniri lunare cu voluntari specialiști în diverse domenii (medical, psiho-social, spiritual etc) pe teme de sănătate la vârsta a treia.

Una dintre noutățile proiectului este amenajarea unei grădini senzoriale în curtea aferentă centrului prin implicarea directă și permanentă a beneficiarilor și voluntarilor, care vor gândi designul și vor participa activ la amenajarea și întreținerea permanentă a grădinii. Grădina va deveni un loc de desfășurare a  activităților din cadrul centrului în anotimpul cald și va fi inclusă în activitățile terapeutice de recuperare și menținere a sănătății persoanelor vărstnice beneficiare.

Proiectul va avea ca efect pe termen lung îmbunătățirea calității vieții tuturor beneficiarilor și a stării de sănătate pe termen lung, ca și dobândirea unor cunoștințe și deprinderi pentru o viață sănătoasă și activă la vârsta a treia.

Proiect derulat de Fundația de Sprijin Comunitar și finanțat prin programul „În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Pentru mai multe informații, accesați www.instaredebine.ro