Kaufland România continuă, pentru al 13-lea an consecutiv, să susțină dreptul tinerilor defavorizati din mediul rural la educație, oferind 30 de burse sociale pentru tot atâția tineri, în cadrul programului Adoptă un licean desfășurat de Fundația de Sprijin Comunitar.  Prin rezultate și impact acest program a îmbunătățit simțitor, în ultimii 12 ani, accesul la educație al unui număr de peste 300 de elevi provenind din medii rurale defavorizate.

Prin acest program încercăm să asigurăm continuarea procesului de scolarizare pentru absolvenții de clasa a VIII-a cu posibilități materiale reduse din zonele rurale ale judetului Bacău. Dincolo de sprijinul material lunar de 250 de lei/elev, tinerii beneficiază de consiliere și asistență psiho-educațională pentru depășirea dificultăților legate de adaptarea la viața de oraș și pentru îmbunătățirea performanțelor scolare, sunt încurajați să facă voluntariat, sunt sprijiniți în orientarea privind cariera.

De peste un an și jumătate provocările aduse de pandemia COVID 19 s-au dovedit o piatră de încercare pentru tinerii sprijiniți prin program și familiile acestora. In cele mai multe cazuri ei au avut acces limitat la instrumentele de învățare on-line, iar familiile lor, care oricum se confruntau cu probleme sociale serioase, au intrat destul de rapid în criză, sărăcia și dificultățile economice lovindu-i din plin. ”Cu toate acestea tinerii noștri s-au dovedit extrem de responsabili și conștiincioși, astfel încăt niciunul nu a abandonat școala și toți au reusit să încheie anul școlar trecut cu medii onorabile. Mai mult decât atât, ei participă regulat la activitățile de voluntariat ale FSC, oferindu-și timpul liber și abilitățile pentru a fi la rândul lor de ajutor celor ce au nevoie!” (Gabriela Achihăi, președinte FSC)

Anul școlar actual se anunță la fel de provocator și plin de necunoscute. Indiferent de scenariile în care se vor desfășura orele de școală, aproape toți bursierii FSC sunt nevoiți să rămână în Bacău la cămin sau la gazdă, unde au acces mai facil la internet și la alte resurse necesare invățământului la distanță. Programul de burse al FSC, corelat cu programul guvernamental de sprijin pentru elevii defavorizati, reprezinta un real sprijin pentru a combate abandonul scolar din cauza lipsurilor materiale în rândul acestor tineri.