1. AUTORITATEA CONTRACTANTA: Fundatia de Sprijin Comunitar Bacau, cu sediul in strada Marasti, nr. 32, tel: 0234 / 585658, fax: 0234 / 585658, e-mail: fsc@fsc.ro; site: http://www.fsc.ro/
  2. PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Simplificata, finalizată prin încheierea unui contract de achizitie publica de furnizare produse.
  3. OBIECTUL ACHIZITIEI: Produse de curatenie, cod CPV: 39831240-0 Produse de curatenie
  4. TIP CONTRACT: Furnizare de produse de curatenie pentru un numar mediu lunar de 300 de persoane asistate din comunele din nord-estul judetului Bacau: Stanisesti, Vultureni, Dealu Morii, Gaiceana, Colonesti, Motoseni, Rachitoasa, si Averesti din judetul Vaslui, pentru o perioada de 12 luni.
  5. VALOARE CONTRACT: pana la suma de 410.319,33 lei fără Tva; Moneda: RON.
  6. SURSA DE FINANȚARE: Subventie de la bugetul de stat/local, conform Legii 34/1998.

In urma evaluarii ofertelor depuse la „Procedura simplificata” de atribuire a contractului de achizitie „Produse de curatenie”, perioada ianuarie 2023 – decembrie 2023, oferta declarata castigatoare este cea depusa de SC ESTRADE DISTRIBUTION SRL cu pretul de 410.319,33 lei fara TVA.

Raportul procedurii poate fi vizualizat AICI