Fundația de Sprijin Comunitar în parteneriat cu Fundația Comunitară Bacău și Asociația Fabricat în Bacău anunță lansarea unui nou proiect menit să îmbunătățească imaginea sectorului ONG din comunitatea băcăuană și să contribuie la creșterea numărului de susținători și al finanțărilor sustenabile pentru proiectele acestui sector.

„Nevoia acestui proiect a plecat de la faptul că ultimii 3 ani au afectat puternic sectorul ONG, multe dintre organizații și-au redus activitatea prin lipsa finanțărilor și a contextului indus de restricțiile pandemice. Întreagă comunitate a avut de suferit prin izolare, lipsa oportunităților de implicare și constante frustrări legate de situația socio-economica. Războiul din Ucraina și fluxul de refugiați a adăugat provocări sociale și mai ales economice. Desi numărul ONG înregistrate în județul Bacău este trecut de 3.000 se observă o prezență publică și activitate extrem de redusă a acestora, chiar sub 2%. Deasemenea este îngrijorătoare și lipsa de conștientizare la nivelul publicului larg în legătură cu importanța unui sector ONG puternic, care să producă schimbări, proiecte de impact și curente de opinie benefice întregii comunități”, a declarat Gabriela Achihăi, președinte FSC.
Proiectul se adresează în special organizațiilor neguvernamentale și asociațiilor din județul Bacău active, cu proiecte de impact, dornice să-și dezvolte capacitatea de comunicare și de a atrage parteneri, susținători și voluntari. Sunt vizate de asemenea firmele și persoanelor fizice care caută în Bacău organizații serioase și credibile în care să se implice ca parteneri, voluntari, donatori, susținători. Prin intermediul acestui proiect publicul larg și autoritățile băcăuane vor avea posibilitatea să afle mai multe despre activitățile și proiectele societății civile locale.

Scopul principal este de a îmbunătăți imaginea de ansamblu a ONG-urilor băcăuane și a crește capacitatea sectorului de a atrage susținători, donatori și finanțatori pentru proiectele pe care le derulează. Sunt vizate un număr de cel puțin 60 de ONG-uri din județul Bacău care vor fi implicate activ și vor fi beneficiarele a două direcții majore de intervenție. Pe de o parte, în cadrul proiectului vor fi realizate o strategie de comunicare unitară a sectorului ONG și o platformă online prin care proiectele acestuia vor fi diseminate și cunoscute la nivelul comunității locale. Pe de altă parte proiectul propune organizarea de evenimente de strângere de fonduri și întâlniri cu mediul de afaceri și administrația locală, care vor crea un cadru pentru dezvoltarea de parteneriate, atragerea de finanțări și creșterea numărului de donatori pentru organizațiile care se vor înscrie în proiect.

Concret, cei trei parteneri vor realiza o platformă web care să ofere instrumente utile de comunicare pentru cele trei componente principale ale societății băcăuane: public larg, ONG-uri și mediul de afaceri. Un concentrator de evenimente și de proiecte care pot fi finanțate și implementate, prin efortul comun, cu scopul clar de asigurare a transparentei și creșterea dinamicii vieții sociale a comunităților locale.

În primele 3 luni de proiect vor fi organizate ateliere dedicate creșterii performantelor angajaților din asociații și organizații în domeniile comunicării, colectării de fonduri locale și accesării liniilor de finanțare externă. În urma acestor ateliere va rezulta elaborarea unei strategii comune de comunicare cu comunitatea locală și a unui memorandum, acceptat de toate ONG-urile participante, cu punctele din strategie ce trebuie implementate. Aceste componente ale proiectului vor fi implementate de Asociația Fabricat în Bacău
Două evenimente majore, marca FSC, vor fi realizate în acest an sub egida proiectului Click<Like>ONG. Gala Premiilor Comunității Băcăuane în data de 18 mai și Gala Voluntarului în luna decembrie, sunt evenimente tradiționale de promovare, stimulare și recunoaștere publică a implicării, voluntariatului și a responsabilității sociale. Activitățile de voluntariat și proiectele de impact ale sectorului ONG vor fi aplaudate la scenă deschisă în cadrul celor două Gale. Alături de acestea FSC va derula o campanie de stimulare a donatorilor individuali, o metodă de strângere de fonduri foarte populară, inclusiv în marile orașe ale României, dar mai puțin utilizata în Bacău.

Fundația Comunitară Bacău va organiza Cursa Urbană, o activitate dedicată întregii comunități, de tip outdoor. Deghizată sub forma unei competiții de alergat, cursa urbană este prilejul prin care oamenii, companiile și echipele participante să experimenteze simultan o cursă sportivă și un eveniment de strângere de fonduri pentru cauzele înscrise, marcate prin checkpoint-uri ale binelui din Municipiul Bacău. Vor fi organizate, de asemenea, și alte două evenimente ample, de peste 100 de participant menite să aducă alături cele 3 sectoare importante – societatea civilă, sectorul administrației publice și sectorul oamenilor de afaceri, pentru a dialoga, schimba percepții, păreri, idei și feed-back și pentru a iniția parteneriate pe termen lung, inclusiv pentru a genera susținere financiară pentru proiectele valoroase propuse de sectorul ONG.

Prin toate aceste activități, proiectul își propune să îmbunătățească abilitățile de comunicare și atragere de resurse pentru cel puțin 60 de ONG-uri din județul Bacău, să atragă 1000 de participanți la toate evenimentele organizate și să informeze peste 25.000 de persoane despre activitățile și proiectele sectorului ONG băcăuan.

Proiectul CLICK «LIKE» ONG, este derulat de Fundația de Sprijin Comunitar, în parteneriat cu Fundația Comunitară Bacău și Asociația Fabricat în Bacău, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a îmbunătăți imaginea sectorului ong din comunitatea băcăuană și a parteneriatului între cele 3 sectoare importante, ong-public-privat, precum și creșterea implicării civice în comunitatea locală.

Despre Programul Active Citizens Fund România:

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Sursa: Deșteptarea de Bacău