Raport de desfășurare a

 CONCURSULUI PENTRU ACORDARE A PREMIILOR PENTRU GRUPUL ȚINTĂ în cadrul proiectului S.O.C.I.A.L- Solidaritate, Oportunitate, Comunitate, Implicare, Administraţie, Loialitate, în Comuna Tamaşi, judeţul Bacău

Pentru mai buna mobilizare a grupului țintă să participe la activitățile integrate din cadrul proiectului, din economiile realizate, s-a bugetat, prin AA3, acordarea premii pentru 110 din cei 125 de beneficiari ai A3, care au parcurs toate subactivitățile de SPRIJIN PENTRU ACCESUL PE PIATA MUNCII A GRUPURILOR DEZAVANTAJATE și s-au implicat activ, concret și în A5- voluntariat și acțiuni de combatere a discriminării și de implicare civică.

Acordarea acestor premii se face în baza unei metodologii, realizată de responsabilii activităților A3 și A5, și avizată de managerul de proiect, elaborată inițial la depunerea AA3 și actualizată ulterior, în data de 29.04. 2023 și 24.08.2023.

Conform metodologiei, acordarea premiilor se face prin CONCURS DE DOSARE.

Procedura de desfășurare a concursului și de premiere a avut un caracter continuu și a fost demarată odată cu aprobarea Metodologiei.

Pentru fiecare dintre persoanele înscrisă s-a acordat un punctaj, ținând cont de participarea la activitățile de facilitare a accesului pe piața muncii, dar și de participare la activități de implicare civică.

Au fost realizate întâlniri cu beneficiarii, pentru a le prezenta condițiile și pentru a-i sprijini la completarea documentelor necesare.

Dosarele pentru fiecare beneficiar constau din cerere, grila de verificare și decizie, declarația pe proprie răspundere și contractul.

La sfârșitul perioadei de depunere și evaluare, s-a întocmit centralizatorul dosarelor depuse, cu  evaluarea comisiei privind îndeplinirea criteriilor obligatorii și punctajul obținut la criteriile de departajare (Atașat ca Anexă la prezentul raport) și propunerile de acordare a premiului pentru beneficiarii declarați admiși.

Au fost înregistrate 103 dosare, iar pentru 9 persoane s-a decis neacordarea premiilor din motive de neîndeplinire criterii obligatorii, iar în 2 cazuri deoarece persoanele erau angajate la solicitant, respectiv partener.

94 de beneficiari au fost declarați admiși, pentru 5 dintre aceștia nu au fost primite documente care sa ateste contul bancar in care se poate face plata, fiind anunțați că au termen până la 15 noiembrie 2023, ora 10.00 să aducă documentele necesare. În absenta prezentării detaliilor pentru realizarea transferului bancar, premiul nu poate fi acordat către beneficiarii în cauză.

Lista completa a beneficiarilor declarati admisi poate fi consultata AICI

Manager Proiect

Darie Dănuț