Fundația de Sprijin Comunitar, în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Bacău și Inspectoratul Școlar Județean Bacău a demarat în toamna anului 2022 un proiect complex de servicii menit să contribuie la îmbunătățirea vieții a 1110 persoane defavorizate din Cartierele Izvoare, Letea și zonele limitrofe.

Proiectul „Servicii integrate pentru o comunitate mai bună” asigură dezvoltarea educațională, personală și socială a copiilor prin organizarea în școli a unor acțiuni și ateliere de educație juridică și dezvoltare personală care să combată fenomenele îngrijorătoare des întâlnite în școli, precum consumul de droguri, infracționalitatea, bulliyng-ul și să promoveze incluziunea socială, o bună conduită a elevului, respectiv cetățeanului și conștientizarea drepturilor și obligațiilor fiecăruia.

”FSC conștientizează nevoia imperativă de a acționa în direcția combaterii fenomenului de discrimnare și promovează egalitatea de șanse prin organizarea, în școlile din zonele limitrofe ale orașului Bacău, a unor acțiuni și ateliere care să combată discriminarea, în toate formele sale și care să promoveze o societate echitabilă pentru toți”, a declarat Gabriela Achihai, președinte FSC.

Proiectul promovează dezvoltarea personală din toate punctele de vedere a elevilor implicați și combaterea unor fenomene cu impact negativ asupra societății în care trăiesc prin organizarea de seri culturale, excursii tematice și ateliere creative care să le antreneze abilitățile.

O astfel de activitate, Seara Culturală, a avut loc pe 20.10.2023, unde 64 de elevi au avut parte de un eveniment memorabil deschis de spectacol muzical susținut de tineri talentați ai Bacăului. Participanții și-au însușit informații legate de cultura muzicii anilor 90, stilurile de dans din întreaga lume și nu numai. Prin această seară s-au familiarizat cu diversitatea culturală în care trăim, punându-se accentul pe acceptarea și toleranța față de persoanele care au perspective diferite.

Proiectul ”Servicii integrate pentru o comunitate mai bună” este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific: Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.