Fundația de Sprijin Comunitar, în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Bacău și Inspectoratul Școlar Județean Bacău au derulat în perioada septembrie 2022 – decembrie 2023, un amplu proiect prin care au fost oferite mai multe tipuri de servicii integrate pentru 1110 persoane din familii defavorizate din Cartierele Izvoare, Letea și zonele limitrofe.

Abordarea propusă în cadrul proiectului a avut la bază intervenții mixte, precum serviciile educaționale, socio-medicale, sociale, de consiliere juridică, etc., care au contribuit la depășirea situației de vulnerabilitate pentru locuitorii aflați în această situație. Activitățile propuse în cadrul proiectului și serviciile propuse și alocate fiecărei categorii de beneficiari au răspuns la nevoile reale identificate la nivelul zonelor sus-amintite.

În cadrul acestui proiect, activitățile au fost diversificate și menite să corespundă nevoilor reale și fenomenelor cu impact negativ asupra comunității, întâlnite în școli și nu numai. Proiectul a cuprins și o componentă importantă de dezvoltare personală și a culturii implicării sociale în orașul în care trăiesc, organizând o serie de acțiuni de voluntariat sau culturale, care să implice o mare parte dintre beneficiarii acestor cartiere. Au fost oferite copiilor sesiuni de dezvoltare educațională, personală și socială prin organizarea în școli a unor acțiuni și ateliere de educație juridică și dezvoltare personală care să combată fenomenele îngrijorătoare des întâlnite în școli.Au fost organizate două excursii tematice de două zile pentru 40 de elevi și 4 însoțitori, incluzând cazare, masă și transport, vizite de grup la muzee sau participarea în comun la spectacole muzicale/teatru organizate în municipiul Bacău, campanii de informare, voluntariat și activități interculturale, acțiuni in Centrul de zi „O școală pentru toți”. Deasemenea au fost realizate 3 seri culturale de prezentare a tradițiilor, obiceiurilor culinare, specificului vestimentar al grupurilor din zona SDL și două școli de vară destinate elevilor de la scolile din zona țintă a proiectului.

Prin acest proiect au fost asigurate și servicii socio-medicale mobile la domiciliu destinate unui număr de 360 persoane vârstnice, cu dizabilități, boli cronice, aflate în faze terminale, dar și programe de consultanță juridică, asistență socială, consiliere psihologică, orientare și sprijin în găsirea unui loc de muncă pentru 500 de persoane din categoriile vulnerabile.

Proiectul „Servicii integrate pentru o comunitate mai bună” este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific: Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.