Combinarea sănătății, bunăstării și creativității poate face o diferență semnificativă în a ajuta persoanele în vârstă să se simtă mai incluse, reducând stresul și îmbunătățind experiența lor în mediile de îngrijire a sănătății. Cu toate acestea, multe dintre programele creative actuale pentru persoanele în vârstă din domeniul sănătății nu au dovezi solide care să demonstreze eficacitatea lor. În plus, aceste programe îi tratează adesea pe vârstnici ca simpli observatori, mai degrabă decât ca participanți activi.

Creative Care este un proiect Erasmus+ care își propune să îmbunătățească capacitatea profesioniștilor care lucrează direct cu persoanele în vârstă în medii de îngrijire a sănătății, inclusiv spitale, centre de zi și cămine de bătrâni, pentru a oferi programe și activități artistice pentru persoanele în vârstă, bazate pe o abordare intergenerațională și participativă. Proiectul nostru își propune să ofere programe și activități de artă pentru persoanele în vârstă, bazate pe o abordare intergenerațională și participativă. 
  Obiectivele Proiectului:
1. Creați instrumente educaționale personalizate pentru Educație și Formare Profesională (VET) pentru proiectarea programelor de artă intergeneraționale și participative.
2. Introduceți practici de artă implicate social bazate pe dovezi în programele de asistență medicală pentru persoanele în vârstă.
3. Îmbunătățiți înțelegerea și capacitatea formatorilor VET de a oferi oportunități de învățare profesioniștilor care lucrează cu persoane în vârstă.
4. Promovarea gradului de conștientizare în rândul profesioniștilor cu privire la beneficiile programelor de artă implicate social pentru persoanele în vârstă din mediile medicale.
Mai multe detalii privind noul proiect: https://www.creativecare-project.eu/

Creative Care: An Erasmus+ Project for Improving Healthcare for Elderly People 

Creative Care is an Erasmus+ project that aims to enhance the capacity of professionals working directly with older people in healthcare settings, including hospitals, day-care centres, and residential care homes, to provide art programmes and activities for older persons, based on an intergenerational and participatory approach.
Our goals
1.Create custom educational tools for Vocational Education & Training (VET) on designing intergenerational and participatory art programs.
2.Introduce evidence-based socially engaged art practices into healthcare programs for older individuals.
3.Improve VET trainers’ understanding and capacity to offer learning opportunities for professionals working with older individuals.
4. Promote awareness among professionals about the benefits of socially engaged art programs for older people in healthcare settings.
For more details, visit: https://www.creativecare-project.eu/