Fundația de Sprijin Comunitar demarează un nou proiect susținut de Consiliul Județean Bacău axat pe dezvoltarea de servicii sociale asigurate persoanelor vârstnice, respectiv celor 74 de rezidenți bunici îngrijiți în Satul Seniorilor Milly din Buhuși, precum și marcarea zilei internaționale a persoanelor vârstnice din 1 Octombrie, lună dedicată acestora și drepturilor lor.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea de servicii sociale asigurate persoanelor vârstnice, respectiv celor 74 de persoane vârstnice îngrijite in Satul Seniorilor Milly din Buhuși, precum si marcarea zilei internaționale a persoanelor vârstnice.

Obiective specifice:

  1. Îmbunătățirea calității serviciilor asigurate în Satul Seniorilor Milly sustinerea activităților de recuperare și kinetoterapie și amenajarea unei grădini terapeutice;
  2. Creșterea performanței profesionale a 30 dintre specialiștii ce asigură servicii pentru persoane vârstnice prin schimb de experiență și sesiune de training;
  3. Marcarea zilei internaționale a persoanei vârstnice și celebrarea a 10 ani de existență a Satului Seniorilor.

Rezultatele vizate prin proiect:

  1. Asigurarea de servicii de îngrijire, kinetoterapie, terapie in aer liber, arte sau ocupațională pentru 74 de persoane vârstnice rezidente în Satul Seniorilor Milly din Buhuși;
  2. Înființarea unei grădini terapeutice cu un foișor pentru activități;
  3. Marcarea zilei internaționale a persoanelor vârstnice;
  4. Celebrarea a 10 ani de existență a Satului Seniorilor Milly din Buhuși;

Durata proiectului este de 3 luni, cu începere de la data de 17.08.2023

Planul de acțiune de punere în aplicare și implementare a proiectului presupune ca în cele 3 luni dedicate proiectului să se realizeze Asigurarea de servicii de kinetoterapie, performante, terapie prin arta, precum și activități terapeutice în aer liber în grădina special amenajata, în prima lună să se organizeze evenimentul privind celebrarea a 10 ani de existență a Satului Seniorilor, cea de-a doua lună este axată pe organizarea unei vizite de lucru cu sesiune de training pentru echipa de specialiști, iar în cea de-a treia să se organizeze un eveniment care să marcheze ziua internațională a persoanelor vârstnice, aceste activități fiind implementate de către FSC.

Surse de finanțare: Bugetul total al proiectului este de 125.000 de lei, din care 110.000 lei reprezintă finanțarea oferită de Consiliul Județean Bacău.

Proiectul ”Cu drag pentru bunici în Satul Seniorilor”  este implementat de către Fundația de Sprijin Comunitar și cofinanțat de Consiliul Județean Bacău prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu pentru anul 2023, conform Legii nr. 350/2005;