Dreptul la o bătrânețe activă!

Populația vârstnică în România este în creștere, astfel că în acest moment reprezintă aproximativ 15% din populația țării, iar în 2050, se estimează că 30% din populația țării va fi de vârsta a III-a. Recent, Ministrul Muncii din România declară că ”doar aproximativ 52.000, cam 1,7%, beneficiază de servicii de îngrijire. Din nefericire, aproximativ 70% dintre unitățile administrativ-teritoriale din România nu au nicio evidență cu privire la persoane vârstnice vulnerabile și în 90% nu există niciun asistent social pentru îngrijirea persoanelor vârstnice”.

Prin acest proiect ne propunem să venim în întâmpinarea acestei nevoi a persoanelor de vârsta a III-a, dezvoltând un program integrat de servicii pentru viață activă și sănătoasă dedicat unui număr de 170 de persoane vârstnice din Municipiul Bacău, care să cuprindă servicii sociale, medicale și de îngrijire la domiciliu pentru cei bolnavi, dar și prin încurajarea unui stil de viață sănătos și activ social, folosirea experienței de viață și a potențialului intelectual al celor rămași singuri, tinând cont că pentru mulți dintre aceștia singurătatea și marginalizarea socială reprezintă” cea mai grea boală” care generează implicit o scădere a calității vieții și atrage după sine multe alte probleme de sănătate.

Vom acorda cu prioritate servicii persoanelor vârstnice dezavantajate social, izolate sau care trăiesc la limita subzistenței. In cadrul proiectului va fi susținută și activitatea unui centru de zi pentru vârstnici în Municipiul Bacău care va oferi posibilitatea de socializare, activități de grup specifice vârstei, acțiuni de promovare a vieții sănătoase și active la vârsta a treia, programe dedicate de întreținere și recuperare a stării de sănătate prin mișcare și kinetoterapie.

Principalele activități ale proiectului:

– Servicii de îngrijire specializată la domiciliu: îngrijire de bază, asistență medicală la domiciliu, asistență socială, servicii de recuperare

– Servicii de socializare, educație pentru sănătate, recuperare și menținerea unei stări optime de sănătate fizică și mentală acordate beneficiarilor în Centrul de zi Dr. Ștefan Ciobanu
– Amenajarea unei grădini senzoriale în curtea aferentă centrului, care va deveni un loc de desfășurare a activităților din cadrul centrului în anotimpul cald și va fi inclusa în activitățile terapeutice de recuperare și menținere a sănătății persoanelor vârstnice beneficiare.
– Promovarea conceptului de îmbătrânire activă și conștientizarea publică a problemelor și nevoilor cu care se confruntă persoanele vârstnice.

Proiectul „Dreptul la o bătrânețe activă” este derulat de Fundația de Sprijin Comunitar și finanțat prin programul „În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a programului „În stare de bine”

www.instaredebine.ro