Împreună pentru Bunici Activi

Un nou proiect destinat persoanelor vârstnice din municipiul Bacău, care își propune construirea unui viitor mai bun pentru bunicii noștri și o contribuție semnificativă, pe plan local, la îndeplinirea obiectivelor formulate în Strategia națională pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice.

Proiectul ”Împreună pentru Bunici Activi”, va fi implementat pe o perioada de doi ani, începând cu luna iulie 2019 si se va adresa unui număr total de 220 de vârstnici din Municipiul Bacău, beneficiind de o cofinanțate din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman, în valoare de 2.375.713,06 lei, bugetul total al proiectului fiind de 2.794.956,54 lei.

Proiectul isi propune, ca obiective specifice:

să consolideze și să dezvolte un model inovator de servicii integrate dedicate persoanelor vârstnice cu diferite vulnerabilități și dependențe

să promoveze conceptul de îmbătrânire activă ca soluție pe termen lung la procesul de îmbătrânire demografică. Modelul oferă soluții concrete de promovare a îmbătrânirii active prin integrarea vârstnicilor în societate, furnizarea serviciilor sociale și medicale pentru aceștia în funcție de gradul de dependență, îmbunătățirea calității vieții și asigurarea unui trai decent pentru persoanele vârstnice din municipiul Bacău.

Acest proiect vine în contextul în care Uniunea Europeană se confruntă cu un fenomen accentuat de îmbătrânire a populației. Până în 2060 în UE vor fi numai două persoane de vârstă activă, pentru fiecare persoană de peste 65 de ani. Și în România populația se va reduce cu 2,3 milioane de persoane până în anul 2025, iar ponderea locuitorilor cu vârste de peste 65 de ani va creste continuu.

Astfel, proiectul va asigura consolidarea și dezvoltarea serviciilor de asistență socială și medicală asigurate de FSC în cadrul Centrului de zi Dr. Stefan Ciobanu pentru 120 de persoane vârstnice aflate in situație de vulnerabilitate. Aceștia vor beneficia de un grad crescut de socializare și reactivare în comunitate, vor fi implicați în viața comunității prin intermediul activităților derulate în cadrul Centrului de zi și își vor îmbunătăți vizibil starea de sănătate fizică și psihică, ceea ce va duce implicit și la creșterea speranței lor de viață.

Prin continuarea și dezvoltarea activităților FSC de îngrijire la domiciliu, proiectul va contribui în mod direct la creșterea calității vieții pentru alți 100 de bătrâni aflați în situații de dependență, care vor avea un nivel de sănătate îmbunătățit si pentru care fi încetinit ritmul de degradare psiho- somatică. Ca urmare a furnizării acestei activități, inclusiv prin implicarea unor voluntari, va creste și gradul de conștientizare în sânul comunității locale cu privire la importanța evitării instituționalizării persoanelor în vârsta dependente și prevenirea rupturii de familie.

Pentru promovarea dezvoltării și inovării serviciilor sociale și medicale în spiritul conceptului de îmbătrânire activă, va fi organizată o conferință națională destinată unui număr de 100 de specialiști – personal al autorităților/ agențiilor publice sau private, ONG -uri care furnizează servicii sociale si medicale persoanelor vârstnice vulnerabile etc. Evenimentul va urmări sporirea nivelului de cunoaștere și înțelegere cu privire la nevoile și serviciile necesare populației vârstnice, cu efect pe termen lung asupra politicilor naționale și locale. Ne propunem să sensibilizăm factorii de decizie pentru a adapta politicile publice realităților demografice care arată o îmbătrânire accelerată a populației.

Proiectul ”Împreună pentru Bunici Activi” este cofinanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman (POCU), Axă prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Pentru orice informații legate de proiect, ne puteți contacta la e-mail fsc@fsc.ro sau telefon 0234 585658  persoană de contact Gabriela Achihăi, Manager de proiect.