Servicii sociale pentru fiecare varstnic - pachet de achizitii de servicii in fiecare comunitate

Un proiect cu impact national care isi propune ca obiectiv principal cresterea capacităţii organizaţiilor neguvernamentale care furnizeaza servicii sociale destinate persoanelor varstnice de a formula si propune politici publice ce vizeaza stimularea contractarii sociale in vederea dezvoltarii de servicii sociale pentru vârstnici in fiecare comunitate din România.

Proiectul este implementat de Fundatia de Sprijin Comunitar in parteneriat cu ASOCIATIA FOUR CHANGE si UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN GALATI

Proiectul a demarat incepand cu 9 august 2018, se intinde pe o perioada de 16 luni si are o valoare totala de 962858,06 lei lei, din care 792.472,45 lei reprezinta valoarea cofinantarii oferita de Uniunea Europeana, 151.128,43 lei – contributie de la bugetul de stat al Romaniei si 19.257,18 – lei contributia partenerilor.

Proiectul isi propune, ca obiective specifice:

Cresterea nivelului de profesionalizarea in domeniul achizitiilor publice a 75 de organizatii neguvernamentale care furnizeaza servicii sociale adresate persoanelor varstnice in vederea formularii de propuneri alternative in domeniul contractarii sociale.

ONG-urile care furnizeaza servicii sociale se confrunta cu dificultati majore in asigurarea continuitatii serviciilor si deseori nu au capacitatea de a raspunde provocarilor legislative privind finantarea acestor servicii. Mai mult, acestea au o expertiza foarte specializata in domeniul social si de cele mai multe ori duc lipsa unor experti in domenii precum juridic, achizitii publice, comunicare, etc.Prin derularea cursurilor acreditate de achizitii publice si participarea la grupurile de lucru ptr. elaborarea pachetelor de documente privind achizitia de servicii sociale destinate pers. varstnice, 75 de reprezentanti din ONG-uri care furnizeaza servicii sociale pentru varstnici isi vor dezvolta cunostintele privind achizitiile publice si mai mult, se vor implica in procesul de elaborare a documentelor de politica publica privind contractarea sociala.

Pe termen lung, cei 75 de reprezentanti ONG vor deveni persoane resursa in cadrul organizatiilor lor,contribuind la dezvoltarea sustenabila a acestora pentru a deveni actori activi si participativi in procesul de imbunatatire a politicilor publice destinate persoanelor varstnice.

Dezvoltarea capacitatii de advocacy si participare la formularea politicilor publice in randul a cel putin 50 de ONG-uri active in domeniul protectiei varstnicilor in vederea promovarii si adoptarii la nivel local a documentelor de politica publica in domeniul achizitiilor de servicii sociale (legislatie tertiara).

Abordarea partenerilor din proiect porneste de la nevoia identificata ca pentru o consultare reala si eficienta este nevoie ca atat autoritatea publica cat si partenerii de consultare (ONG) sa aiba o perspectiva si un limbaj comun asupra ceea ce inseamna ciclul de politici publice, precum si o mai buna cunoastere a mecanismelor de luare a deciziei si a modului in care in mod realist factorii interesati (in acest caz ONG) pot contribui la elaborarea politicilor publice. Prin proiect se urmareste formarea personalului celor 50 de ONG-urilor selectate in proiect care lucreaza in sfera protectiei varstnicilor pe teme de politici publice si advocacy, precum si dotarea organizatiilor societatii civile cu o serie de instrumente care capaciteaza interventia lor.

Stimularea dialogului si cooperarii intre autoritatile locale si organizatiile neguvernamentale care furnizeaza servicii sociale destinate persoanelor varstnice, in vederea asumarii si adoptarii la nivel local a politicilor publice contractarea sociala prin achizitii publice (legislatie tertiara).

Implicarea autorităţilor publice de la nivel local in cadrul proiectului, participarea acestora la mesele rotunde organizate la nivel local, la intalnirile fata in fata, precum si la vizita de studiu organizata in comunitatile rurale bacauane, vor contribui direct la stimularea dialogului, deschiderea autoritatilor pentru o mai buna colaborare cu ONG-urile si implicarea mai mare a ONG-urilor în elaborarea de politici publice locale şi naţionale.

Mai mult, in urma activitatilor propuse, autoritatile publice vor detine un nivel de intelegere si informare ridicat cu privire la modul de colaborare/contractare sociala cu ONG-urile si vor fi mai deschise pentru a aplica procedurile de achizitie publica propuse in proiect. Pe termen lung, ONG-urile vor deveni parteneri ai autoritatilor locale si centrale in cartografierea nevoilor beneficiarilor, elaborarea de propuneri de politica publica si identificarea de solutii pentru depasirea situatiei de vulnerabilitate pentru persoanele varstnice.

Grupul tinta al proiectului este format din cel putin 195 de persoane, reprezentanţi ai ONG-urilor active in domeniul protectiei varstnicilor si personal din autorităţile şi instituţiile publice (personal de conducere şi de execuţie), distribuit la nivelul proiectului astfel:

  • 75 de persoane din cel putin 50 de ONG-uri furnizoare de servicii sociale pentru varstnici sau care lucreaza cu persoane varstnice, vor participa la programul de crestere a capacitatii de a se implica in formularea si promovarea a 4 seturi de documente de politica publica din sfera achizitiilor publice.
  • 70 de persoane, din ONG-uri active in domeniul protectiei varstnicilor care vor participa la mesele rotunde si la intalnirile cu decidentii la nivel local sau central.
  • 50 de persoane, personal din autorităţile şi instituţiile publice (personal de conducere şi de execuţie) care vor participa la mesele rotunde si la intalnirile cu decidentii la nivel local sau central.

Proiectul vizeaza obtinerea a doua rezultate majore prevazute in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020: Cresterea capacitatii ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern, respectiv realizarea de propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor.

Astfel,

  • prin participarea la sesiunile de formare, implicarea in grupurile de lucru si in campania de advocacy la nivel local,  50  de ONG-uri vor avea o capacitate crescuta de a se implica in formularea si promovarea de propuneri in domeniul politicilor publice de achizitii publice;
  • minim 25 de ONG-uri vor formula si promova o propunere de politica publica locala /judeteana;
  • minim 5 autotitati locale vor adopta propunerile de politica publica la nivel local;
  • 10 cursuri de metode de comunicare si promovare organizate si cel putin 3 ore de consultanta acordata pentru 75 de beneficiari ai GT, care vor creste capacitatea ONG-urilor de gestionare a activitatilor de PR si Comunicare, lobby si advocacy si de organizarea de campanii si evenimente.
  • va fi realizata o analiza privind achizitia publica de servicii sociale dedicate persoanelor varstnice si elaborat un set de recomandari privind dezvoltarea achizitiilor de servicii specifice;
  • cel putin 150 de participanti la 5 mese rotunde in Arad, Iasi, Bucuresti, Alba Iulia, Bacau, din care cel putin 60 de reprezentanti ai ONG si 40 de reprezentanti si institutiilor publice, care vor contribui la definitivarea pachetelor de documente aferente achiziilor publice;
  • cel puţin 15 întâlniri organizate cu decidenţi politici pentru agrearea si asumarea documentelor de achizitie publica realizate in proiect de catre specialistii din Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si ANAP si promovarea acestora ca buna practica pentru autoritatile la nivel local;
Acest proiect este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, Cod proiect 110476. 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro si www.poca.ro