Fundația de Sprijin Comunitar demarează un nou proiect susținut de Consiliul Județean Bacău axat pe dezvoltarea spiritului civil și de implicare a tinerilor liceeni, cu precădere cei proveniți din medii rurale, prin programe de voluntariat și ateliere creative, ce vor avea un efect pe termen lung și un impact major în construirea succesului atât în plan educațional, cât și în plan profesional.

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta spiritul civic și de implicare a tinerilor liceeni, cu precădere proveniți din zone rurale, prin programe de voluntariat și ateliere creative cu efect pe termen lung în succesul acestora în plan educațional și profesional.

Obiective specifice:

  1. Antrenarea a 50 de tineri proveniți din zone rurale ale județului Bacău într-un proces de învățare non-formală despre concepte legate de voluntariat, leadership și proiecte.
  2. Dezvoltarea abilităților practice de comunicare, planificare și leadership pentru 30 de tineri care vor susține „școala de voluntariat în satul meu” în 3 comunități rurale Slobozia Nouă, Stănișești si Godinești. Aceștia vor transfera „bagajul cu valori” către alți 90 de adolescenți din sate care vor învăța de la colegii lor despre voluntariat, implicare civică și responsabilitate în comunitățile rurale.
  3. Dezvoltarea gândirii critice și a creativității prin implicarea a 50 de tineri într-un atelier care va dezvolta conceptul „Tânăr de succes în comunitatea mea”, concept ce va fi transpus într-o pictură murala amplă ce va fi realizata la Centrul de Voluntariat al FSC.

Rezultatele proiectului:  

Proiectul are un puternic impact educativ și de formare, de modelare a tinerilor pentru a deveni cetățeni responsabili, implicați și care să devina voluntari. Tinerii vor invăța să gestioneze resurse, să se implice concret în proiecte pentru beneficiul întregii comunități și vor fi antrenați în înțelegerea nevoilor celor vulnerabili.

Proiectul vizează următoarele rezultate concrete:

  1. 50 de tineri vor învăța ce înseamnă voluntariatul, leadershipul și scrierea proiectelor;
  2. 30 dintre aceștia vor sustine „ școala de voluntariat” în 3 comunități rurale; vor realiza transfer de know-how către tinerii locali;
  3. 90 de tineri din 3 comunități rurale vor participa la „ școala de voluntariat”, vor învăța practic să fie voluntari, să identifice probleme și soluții la probleme din propria comunitate;
  4. 50 de tineri vor „creiona” profilul „Tânărului de succes”, vor dobândi abilități bazate pe creativitate; vor putea să spună în culori ce au gândit și pus pe hârtie;
  5. pictura murală de proporții, realizata de artiști profesioniști de renume internațional va fi realizata la Centrul de Voluntariat al FSC;

Durata proiectului este de 3 luni, începând cu data 17.08.2023

Planul de acțiune de punere în aplicare și de implementare a proiectului prevede desfășurarea fiecărei activități, astfel, în prima lună vor avea loc activitățile „Tinerii de azi liderii de mâine!, și „ Școala de voluntariat în satul meu!”, în cea de-a doua lună activitatea „Atelierul creativ: „Tânăr de succes în comunitatea mea”, implementate de FSC, urmând ca în cea de-a treia lună, să fie implementată realizarea picturii murale „Tânăr de succes în comunitatea mea” de către o terță organizație.

Surse de finanțare: Valoarea totală a proiectului este de 105.493,83 lei, din care 91.732,65 lei reprezintă finanțare oferită de Consiliul Județean Bacău. Contribuția FSC va fi asigurată integral din activități de fundraising.

Proiectul ”Tânăr de succes în comunitatea mea”  este implementat de către Fundația de Sprijin Comunitar și cofinanțat de Consiliul Județean Bacău prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu pentru anul 2023, conform Legii nr. 350/2005;