Un nou proiect marca FSC este în plină derulare, având deja rezultate îmbucurătoare pentru toți beneficiarii lui. Proiectul “Un viitor mai bun pentru copiii din sate!” pornește de la nevoia de conștientizare publică a fenomenului abandonului școlar în rândul copiilor din mediul rural și tragerea unui semnal de alarmă asupra nivelului precar de viață, sănătate și educație al locuitorilor din unele zone rurale ale județului Bacău.

 Proiectul are ca obiectiv general facilitarea accesului copiilor și tinerilor din comunități rurale dezavantajate din estul județului Bacău la servicii integrate (sociale, medicale și educaționale) care să prevină probleme grave legate de îmbolnăviri, deprinderi de viață greșite, abandonul școlar sau separarea de familie.

 Noul proiect va facilita accesul copiilor și tinerilor din comunele Stanisesti, Colonesti, Dealu Morii, Răchitoasa, Motoșeni și Podu Turcului provenind din familii vulnerabile (afectate de sărăcie, de violență domestică, de neglijare parentală, de familii monoparentale, etc.), la servicii socio-educaționale asigurate de specialiștii FSC.

Obiectivele proiectului sunt:

Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului copiilor si tinerilor din comunitati rurale dezavantajate din estul judetului Bacau la servicii integrate (sociale, medicale si educationale) care sa previna probleme grave legate de imbolnaviri, deprinderi de viata gresite, abandonul scolar sau separarea de familie.

  • O1. Facilitarea accesului la informatie de calitate si educatie pentru pentru 600 copii si tineri din 6 comunitati rurale pentru prevenirea imbolnavirilor si reducerea numarului de sarcini nedorite la adolescente.
  • O2. Asigurarea de servicii de mentorat prin voluntariat si dezvoltare personala pentru 60 de tineri provenind din zonele rurale selectate, beneficiari de sprijin pentru a-si continua studiile prin accesul acestora la colegiile din Bacau
  • O3. Incurajarea copiilor din 3 comunitati rurale provenind din familii vulnerabile, la risc de abandon scolar sau separare de familii, de a frecventa Centrele de zi din comunitate prin asigurarea de masa calda zilnica pentru 90 de copii precum si dotarea acestor centre cu echipamente electronice si locuri de joaca. 

Activitatile si rezultatele vizate:

  •  600 copii din 6 comunități, vor fi expuși la informație de calitate despre educație pentru sănătate, viață sănătoasă și prevenirea sarcinilor nedorite la adolescente; aceste sesiuni vor produce schimbări pe termen lung în viață beneficiarilor.
  •  60 tineri (elevi din mediul rural ce vin la liceu și primesc burse) vor beneficia de susținere pentru a merge la liceu, precum și sesiuni interactive, non-formale de dezvoltare personală și învățare de deprinderi antreprenoriale. Aceste sesiuni vor asigura succesul acestora în învățământul superior sau accesul la locuri de muncă.
  • 90 de copii din 3 comunități rurale vor beneficia de masă caldă zilnică și de activități de învățare, susținute cu echipamente moderne, achiziționate în cadrul proiectului (tablă smart și seturi noi PC) în cadrul a 3 centre de zi gestionate de FSC. Acest sprijin va garanta frecvența copiilor la activități cu efect în îmbunătățirea educației, creșterea performanței lor școlare și reducerea abandonului școlar.
  • Latura recreativă a proiectului va fi asigurată prin organizarea unei excursii de învățare tematică pentru cei 90 de copii de la Cluburile cu Lipici și construirea unui loc de joacă exterior pentru copiii din comuna Podu Turcului.
  •  Promovarea conceptului de voluntariat și implicare comunitară la nivelul comunităților rurale va conduce la rezolvarea multiplelor probleme ce afectează comunitățile.

Proiectul a debutat pe 8 septembrie 2022, pentru o durata de 3 luni, are un buget total de 278.472 lei și beneficiază de o cofinanțare în valoare de 247.840 lei din partea Consiliului  Județean  Bacău, prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu pentru anul 2022 conform Legii nr. 350/2005

Proiectul „𝗨𝗻 𝘃𝗶𝗶𝘁𝗼𝗿 𝗺𝗮𝗶 𝗯𝘂𝗻 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗰𝗼𝗽𝗶𝗶𝗶 𝗱𝗶𝗻 𝘀𝗮𝘁𝗲” este implementat de către Fundația de Sprijin Comunitar și cofinanțat din fondurile bugetului Consiliul Județean Bacău, alocate pentru activități nonprofit de interes județean pentru proiecte sociale, prin intermediul Legii nr. 350/2005.