Prin proiectul „Alo, sunt aici să te ajut!” specialiștii Fundației de Sprijin Comunitar vor oferi unui număr de 150 de copii din cele cinci centre „Clubul cu Lipici„ din zona rurală de est a județului Bacău, copii ce provin din familii extrem de sărace, cu mulți membri și puternic afectate de actuală criză, un program de asistență materială, psiho-socială și emoțională dar și monitorizarea copiilor în vederea prevenirii abuzurilor fizice și emoționale, abandonului școlar, expunerii la îmbolnăvire. Principalul obiectiv este de a compensa lipsa activităților educative pentru acești copii pe perioada închiderii centrelor educaționale și a suspendării cursurilor școlare, situație care sporește periculos de mult riscul abandonului școlar. Se urmărește și păstrarea contactului permanent cu aceștia în vederea reintegrării cu succes în activitățile celor cinci centre după reluarea activității acestora.

Proiectul se va întinde pe o perioadă de 6 luni începând cu luna iunie a acestui an și beneficiază de o finanțare de 148.900 lei prin programul „În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

În contextul pandemiei de COVID-19, centrele de zi FSC pentru copiii din 5 comunități rurale sărace din județul Bacău s-au închis încă de la începutul lunii martie. Pentru aproape 400 de copiii din cele 5 comunități aceste centre reprezentau singurul loc în care își puteau face temele în condiții decente și sub supraveghere specializată, desfășurau activități extrașcolare non-formale, se puteau juca și bucura de copilărie. După suspendarea activităților centrelor aceștia nu au avut altă opțiune decât de a rămâne închiși în casele mici, în care 5 – 8 membrii ai familiei locuiesc într-un spațiu de 30-40 mp. În multe familii, rudele plecate în străinătate s-au reîntors, din cauza pierderii locurilor de muncă, mărind astfel numărul de locatari, totul în condiții insalubre, fără apă curentă, canalizare sau cele mai minime condiții de igienă. În plus, părinții lor și-au pierdut posibilitatea de a obține venituri din munca zilieră din cauza restricțiilor de deplasare și a crizei economice. Copiii au devenit în acest fel foarte vulnerabili în fața sărăciei, bolii, igienei precare, iar lipsa de acces la tehnologia modernă le face imposibilă continuarea studiilor de acasă.

„Dintre cei aproape 400 de copii beneficiari ai Cluburilor cu Lipici, specialiștii noștri au identificat un număr de 150 de copii a căror situație familială este dramatică, datorită numărului mare de membrii ai familiei, condițiilor precare de locuit, sărăciei în care trăiesc, riscului de abuz fizic sau emoțional, lipsei posibilităților de continuare a școlarizării de la distanță (lipsa tehnologiei de comunicații și a accesului la internet). Acești 150 de copii vor fi vizați direct de proiect în încercarea de a le oferi lor si familiilor sprijin material, consiliere și monitorizare telefonică, păstrarea contactului copiilor cu activități educative la domiciliu, în vederea preîntâmpinării abandonului școlar.”  Gabriela Achihai, Președinte F.S.C.

Selecția s-a făcut pe baza dosarelor sociale ale fiecărui copil înregistrat la fiecare centru, din care a reieșit situația dificilă în care se află din cauza actualei crize și a limitărilor impuse de autorități. Între specialiștii FSC și copii există relații bune și de încredere, construite de-a lungul anilor de activitate a centrelor „Clubul cu Lipici”, ceea ce reprezintă un factor important pentru realizarea unei comunicări constante a echipei de proiect cu aceștia și monitorizarea lor de la distanță.

Cei 150 de copii și familiile lor vor primi pachete lunare constând în produse alimentare, de igienă personală și a casei și alte bunuri în funcție de nevoile fiecărei familii dar și kituri educative fizice pentru ca cei mici să-și poată continua la domiciliu activitățile educative. Aceste ajutoare vor fi oferite pentru a acoperi un minim necesar de subzistență pe perioada crizei COVID-19 dar și după încheierea restricțiilor, ținând cont că aceste familii vor fi puternic afectate și de criza economică ce se prefigurează. Familiile și copiii vor avea la dispoziție un număr de telefon la care 3 specialiști F.S.C. (psiholog și asistenți sociali) le vor oferi consiliere, informare, suport emoțional și sprijin acordat copiilor în activitățile educaționale la domiciliu.

Echipa de proiect va cerceta permanent oferta educațională disponibilă pe diverse platforme la nivel național și va dezvolta colaborări punctuale cu furnizorii de astfel de servicii și materiale pentru a putea pune la dispoziția copiilor cele mai bune materiale educative ce pot fi oferite în format fizic, care să-i ajute să depășească handicapul lipsei accesului la instrumente de lucru online.

De asemenea, se va avea în vedere o igienizarea amănunțită a spatiilor și echipamentelor din cadrul celor 5 centre educaționale închise în acest moment din cauza pandemiei cu COVID-19, în vederea pregătirii reluării activității acestora în condiții de maximă siguranță pentru copii. Igienizarea va presupune văruirea spatiilor, dezinfecția generală, înlocuirea echipamentelor și dotărilor uzate și nesigure, achiziționarea de materiale didactice, jocuri și jucării noi, etc. Activitățile de igienizare și pregătire a centrelor vor fi realizate în fiecare comunitate cu personalul centrelor (aflat pana acum în șomaj tehnic) și cu voluntari din comunitate.

„Aspectul și condițiile din fiecare centru vor fi îmbunătățite pentru a oferi copiilor un spațiu plăcut și primitor care să-i ajute să depășească traumele izolării și restricțiilor impuse pe perioada pandemiei și să-i ajute să se reintegreze cât mai repede și mai bine din punct de vedere social și școlar!” Gabriela Dragu, Coordonatorul proiectului.

Proiectul „Alo, sunt aici să te ajut!” este derulat de Fundația de Sprijin Comunitar și finanțat prin programul „În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.