Proiectul ”Grupuri vulnerabile în acțiune pentru o viață mai bună” implementat de Fundația de Sprijin Comunitar (FSC) în parteneriat cu Change the World Norvegia a conturat un context de creștere a capacității de incluziune socială și participare la viața publică, prin îmbunătățirea rezultatelor școlare și dobândirea abilităților de viață independentă a grupului țintă de minim 150 de copii și tineri defavorizați din mediul rural al județului Bacău, dar și ale părinților acestora prin activități de educație nonformală derulate în perioada februarie 2022-ianuarie 2024.

            Proiectul s-a concentrat pe nevoile concrete ale copiilor și tinerilor din zonele defavorizate ale județului Bacău și în subsidiar ale părinților acestora, implementând ideea că educația se construiește pe un fundament solid provenit din familie.

            Activitățile propuse, printre care,  „ Tineri pregătiți pentru viitor”, „Școala democrației în satul meu”, „Școala părinților”, respectiv ”Studiul referitor la dezvoltarea sustenabilă a comunităților rurale din România”, realizat de partenerul norvegian, au acoperit majoritatea nevoilor de dezvoltare și au consolidat o imagine unitară asupra conceptului de educație civică și stimularea implicării în viața comunității.

            În cadrul proiectului am reușit creionarea unui context prin care să prevenim abandonul școlar și să creștem implicarea civică a unui număr de 120 de copii din clasele gimnaziale din comunele Dealu-Morii, Motoșeni și Podu Turcului în cadrul centrelor educaționale – Cluburile cu Lipici. Activitățile au generat un model de lucru standardizat replicabil în orice comunitate defavorizată, atât pentru copii, cât și pentru tineri.

            Școala de parenting, adresată unui număr de 60 de părinți ai copiilor de la Cluburile cu Lipici, bazată pe educația civică și drepturile cetățenești,  s-a axat pe dezvoltarea și armonizarea comunicării dintre părinte și copil, astfel încât să multiplicăm din familie educația pe toate palierele și implicarea în viața comunității.

            De asemenea, prin proiect am sprijinit un număr de 60 de liceeni din mediul rural, provenind din familii care se confruntă cu dificultăți economice, în vederea depășirii discrepanțelor față de colegii lor din mediul urban și creșterea șanselor de integrare pe piața muncii și dezvoltarea abilităților de participare la viața publică.

             Cei 60 de tineri liceeni dezavantajați din mediul rural, foști beneficiari ai Cluburilor cu Lipici, au avut parte de-a lungul proiectului de sesiuni de educație non-formală săptămânale, susținute de psiholog și responsabilul de activități cu tinerii, care au abordat teme diverse: democrație și participare publică, viață sănătoasă, comunicare și relații interumane, orientare în carieră,  asistență psiho-socială , implicare în activități lunare de voluntariat​, vizite lunare și întâlniri cu angajatorii în diferite instituții și companii locale menite să le deschidă orizontul profesional și să-i ajute în identificarea opțiunilor de carieră​, susținerea de către partenerul norvegian al proiectului a unui training special adaptat pentru tineri despre cetățenie activă, lobby, autoreprezentare și modele democatice din țările donatoare ale programului Active Citizens.

De asemenea, cei 300 de copii proveniți atât din grupul țintă al proiectului, cât și dintre ceilalți copii din comunitățile în care s-au desfășurat activitățile au participat la Școala de vară tematică „Democrația și drepturile mele”, învățând despre drepturile și obligațiile lor cetațenești prin metode și activități interactive. Campania photovoice și expozițiile organizate în comunitățile locale au fost un bun prilej pentru cei mici de a-și prezenta viziunea asupra problemelor și aspectelor ce trebuie îmbunătățite pentru creșterea calității vietii locuitorilor. Prin intermediul imaginilor ei au transmis celor mari si factorilor decidenți un mesaj clar: Viitorul comunității depinde de noi toți!

Proiectul a adus un mare plus pentru FSC și din punct de vedere al dezvoltării organziaționale. S-a realizat o îmbunătățire a capacității de comunicare publică, utilizarea instrumentelor de social media în vederea eficientizării comunicării publice în general și dezvoltarea comunicării organizaționale și a abilităților de lucru în echipă.

Proiectul ”Grupuri vulnerabile în acțiune pentru o viață mai bună” a fost derulat de Fundația de Sprijin Comunitar în parteneriat cu Change the World, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.