Final de proiect ”Grupuri vulnerabile în acțiune pentru o viață mai bună”

          Proiectul ”Grupuri vulnerabile în acțiune pentru o viață mai bună” implementat de Fundația de Sprijin Comunitar (FSC) în parteneriat cu Change the World Norvegia a conturat un context de creștere a capacității de incluziune socială și participare la viața publică, prin îmbunătățirea rezultatelor școlare și dobândirea abilităților de viață independentă a grupului țintă de minim 150 de copii și tineri defavorizați din mediul rural al județului Bacău, dar și ale părinților acestora prin activități de educație nonformală derulate în perioada februarie 2022-ianuarie 2024.

            Proiectul s-a concentrat pe nevoile concrete ale copiilor și tinerilor din zonele defavorizate ale județului Bacău și în subsidiar ale părinților acestora, implementând ideea că educația se construiește pe un fundament solid provenit din familie.

            Activitățile propuse, printre care,  „ Tineri pregătiți pentru viitor”, „Școala democrației în satul meu”, „Școala părinților”, respectiv ”Studiul referitor la dezvoltarea sustenabilă a comunităților rurale din România”, realizat de partenerul norvegian, au acoperit majoritatea nevoilor de dezvoltare și au consolidat o imagine unitară asupra conceptului de educație civică și stimularea implicării în viața comunității.

            În cadrul proiectului am reușit creionarea unui context prin care să prevenim abandonul școlar și să creștem implicarea civică a unui număr de 120 de copii din clasele gimnaziale din comunele Dealu-Morii, Motoșeni și Podu Turcului în cadrul centrelor educaționale – Cluburile cu Lipici. Activitățile au generat un model de lucru standardizat replicabil în orice comunitate defavorizată, atât pentru copii, cât și pentru tineri.

            Școala de parenting, adresată unui număr de 60 de părinți ai copiilor de la Cluburile cu Lipici, bazată pe educația civică și drepturile cetățenești,  s-a axat pe dezvoltarea și armonizarea comunicării dintre părinte și copil, astfel încât să multiplicăm din familie educația pe toate palierele și implicarea în viața comunității.

            De asemenea, prin proiect am sprijinit un număr de 60 de liceeni din mediul rural, provenind din familii care se confruntă cu dificultăți economice, în vederea depășirii discrepanțelor față de colegii lor din mediul urban și creșterea șanselor de integrare pe piața muncii și dezvoltarea abilităților de participare la viața publică.

             Cei 60 de tineri liceeni dezavantajați din mediul rural, foști beneficiari ai Cluburilor cu Lipici, au avut parte de-a lungul proiectului de sesiuni de educație non-formală săptămânale, susținute de psiholog și responsabilul de activități cu tinerii, care au abordat teme diverse: democrație și participare publică, viață sănătoasă, comunicare și relații interumane, orientare în carieră,  asistență psiho-socială , implicare în activități lunare de voluntariat​, vizite lunare și întâlniri cu angajatorii în diferite instituții și companii locale menite să le deschidă orizontul profesional și să-i ajute în identificarea opțiunilor de carieră​, susținerea de către partenerul norvegian al proiectului a unui training special adaptat pentru tineri despre cetățenie activă, lobby, autoreprezentare și modele democatice din țările donatoare ale programului Active Citizens.

De asemenea, cei 300 de copii proveniți atât din grupul țintă al proiectului, cât și dintre ceilalți copii din comunitățile în care s-au desfășurat activitățile au participat la Școala de vară tematică „Democrația și drepturile mele”, învățând despre drepturile și obligațiile lor cetațenești prin metode și activități interactive. Campania photovoice și expozițiile organizate în comunitățile locale au fost un bun prilej pentru cei mici de a-și prezenta viziunea asupra problemelor și aspectelor ce trebuie îmbunătățite pentru creșterea calității vietii locuitorilor. Prin intermediul imaginilor ei au transmis celor mari si factorilor decidenți un mesaj clar: Viitorul comunității depinde de noi toți!

Proiectul a adus un mare plus pentru FSC și din punct de vedere al dezvoltării organziaționale. S-a realizat o îmbunătățire a capacității de comunicare publică, utilizarea instrumentelor de social media în vederea eficientizării comunicării publice în general și dezvoltarea comunicării organizaționale și a abilităților de lucru în echipă.

Proiectul ”Grupuri vulnerabile în acțiune pentru o viață mai bună” a fost derulat de Fundația de Sprijin Comunitar în parteneriat cu Change the World, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Detalii

Final de proiect „Servicii integrate pentru o comunitate mai bună”

Fundația de Sprijin Comunitar, în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Bacău și Inspectoratul Școlar Județean Bacău au derulat în perioada septembrie 2022 – decembrie 2023, un amplu proiect prin care au fost oferite mai multe tipuri de servicii integrate pentru 1110 persoane din familii defavorizate din Cartierele Izvoare, Letea și zonele limitrofe.

Abordarea propusă în cadrul proiectului a avut la bază intervenții mixte, precum serviciile educaționale, socio-medicale, sociale, de consiliere juridică, etc., care au contribuit la depășirea situației de vulnerabilitate pentru locuitorii aflați în această situație. Activitățile propuse în cadrul proiectului și serviciile propuse și alocate fiecărei categorii de beneficiari au răspuns la nevoile reale identificate la nivelul zonelor sus-amintite.

În cadrul acestui proiect, activitățile au fost diversificate și menite să corespundă nevoilor reale și fenomenelor cu impact negativ asupra comunității, întâlnite în școli și nu numai. Proiectul a cuprins și o componentă importantă de dezvoltare personală și a culturii implicării sociale în orașul în care trăiesc, organizând o serie de acțiuni de voluntariat sau culturale, care să implice o mare parte dintre beneficiarii acestor cartiere. Au fost oferite copiilor sesiuni de dezvoltare educațională, personală și socială prin organizarea în școli a unor acțiuni și ateliere de educație juridică și dezvoltare personală care să combată fenomenele îngrijorătoare des întâlnite în școli.Au fost organizate două excursii tematice de două zile pentru 40 de elevi și 4 însoțitori, incluzând cazare, masă și transport, vizite de grup la muzee sau participarea în comun la spectacole muzicale/teatru organizate în municipiul Bacău, campanii de informare, voluntariat și activități interculturale, acțiuni in Centrul de zi „O școală pentru toți”. Deasemenea au fost realizate 3 seri culturale de prezentare a tradițiilor, obiceiurilor culinare, specificului vestimentar al grupurilor din zona SDL și două școli de vară destinate elevilor de la scolile din zona țintă a proiectului.

Prin acest proiect au fost asigurate și servicii socio-medicale mobile la domiciliu destinate unui număr de 360 persoane vârstnice, cu dizabilități, boli cronice, aflate în faze terminale, dar și programe de consultanță juridică, asistență socială, consiliere psihologică, orientare și sprijin în găsirea unui loc de muncă pentru 500 de persoane din categoriile vulnerabile.

Proiectul „Servicii integrate pentru o comunitate mai bună” este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific: Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Detalii

Gala Voluntarului Băcăuan a premiat inițiativele celor mai implicați voluntari și proiectele de impact ale ONG-urilor din județ

Într-o atmosferă festivă și emoționantă, Gala Voluntarului Băcăuan a celebrat altruismul, devotamentul și implicarea activă în comunitatea băcăuană a Tinerilor și ONG-urilor care au făcut o diferență și care au adus un plus societății noastre.

Fundația de Sprijin Comunitar a scris povestea celei de-a XV-a ediții a Galei și a premiat pe 5 decembrie 2023 (Ziua Internațională a Voluntariatului), pe scena Teatrului de Vară „Radu Beligan” din Bacău, proiectele care au avut un impact major în rândul beneficiarilor, dar și voluntarii entuziaști fără de care acestea nu ar fi fost realizabile. După un an de muncă și implicare activă, momentul decernării premiilor a fost un prilej de recunoaștere publică a celor mai activi voluntari și a proiectelor valoroase ale organizațiilor din județul Bacău, o seară memorabilă, în care faptele bune au fost amintite si aplaudate la scenă deschisa de peste 400 de voluntari si reprezentanți ai organizațiile participante. Surpriza serii a fost concertul de final ar artistului Cabron, căruia îi mulțumim pentru prezență.

Gala Voluntarului Băcăuan a fost organizată ca parte a proiectului ”Click <Like> ONG”, derulat de Fundația de Sprijin Comunitar în parteneriat cu Fundația Comunitară Bacău și Fabricat în Bacău, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund – România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Mulțumim și partenerilor evenimentului, implicați în organizarea și desfășurarea acestuia, Primăria Municipiului Bacău, Consiliul Județean Bacău, Instituția Prefectului Județului Bacău și Hotelului Dumbrava, pentru susținere.Și pentru că doar împreună putem face mai mult, felicităm ONG-urile băcăuane pentru proiectele frumoase derulate în comunitatea noastră și pentru partiuciparea la cea de a XV-a ediții a Galei. Mulțumim pentru participare Aociației Door to Outdoor, Asociației Lindenfeld, Fundației Interetnice pentru Cultură și Artă „Ion Ghelu Destelnica”, Asociației Ingenious Drama, Școlii Sanitare Postliceale Sanity Bacău, SOS Satele Copiilor, ASCOR Bacău, , Asociației Bronx People, Fundației „Sf. Ioan Bosco”, Fundația Yana.

Premiile acordate în cadrul Galei au fost:

CATEGORIA PROIECTE:

 • Titlul de Proiectul de Voluntariat al Anului 2023 – ”EGALI PE APĂ” – Asociația DOOR TO OUTDOOR
 • Titlu de Proiectul de Voluntariat al anului 2023 în domeniul Social: ”AJUNGEM MARI” – ASOCIATIA LINDENFELD
 • Titlu de Proiectul de Voluntariat al anului 2023 în domeniul Tineret: CARAVANA ASCOR – ASOCIATIA ASCOR
 • Titlu de Proiectul de Voluntariat al anului 2023 în domeniul Educație: PROIECTUL ”VARA ÎMPREUNĂ 2023” – FUNDAȚIA SFÂNTUL IOAN BOSCO
 • Titlu de Proiectul de Voluntariat al anului 2023 în domeniul Sănătate: CAMPANIA ”DONEAZĂ SÂNGE ȘI SALVEAZĂ” – SCOALA SANITARĂ POSTLICEALĂ SANITY BACĂU
 • Titlu de Proiect de Voluntariat al anului 2023 în domeniul Cultură: FESTIVALUL NAȚIONAL DE MENTORAT ”ION GHELU DESTELNICA”- FUNDAȚIA INTERETNICĂ PENTRU CULTURĂ SI ARTĂ ION GHELU DESTELNICA

CATEGORIA VOLUNTARI:

 • Titlul de Voluntar al anului 2023 al județului Bacău: MORARU DENISA ALEXANDRA – FUNDAȚIA YANA
 • Titlul de voluntar al anului 2023 în domeniul Tineret: DOBOȘ MARIA YVONNA – ASOCIAȚIA INGENIOUS DRAMA
 • Titlul de voluntar al anului 2023 în domeniul Educație: DENISA CABASCU – ASOCIAȚIA SOS SATELE COPIILOR
 • Titlul de voluntar al anului 2023 în domeniul Social: IVAN IONELA – ASOCIAȚIA BRONX PEOPLE
 • Premiul special de „THE BEST FSC VOLUNTEER of 2023”: ANDREEA MARINOIU

De asemenea, suntem recunoscători pentru voluntarii anului din cadrul Fundației de Sprijin Comunitar, care au dat dovadă de devotament și implicare activă în proiectele noastre: Mihai Brianna, Florea Livio, Răzvan Fîntînaru, Smău Gabriela, Botez Ștefan, Andraș Bogdan Andrei, Alupei Diana, Răileanu Georgiana și Grosu Ștefania.

Detalii

Fundația de Sprijin Comunitar desfășoară o serie de activități ce vizează combaterea fenomenelor cu impact negativ din mediul școlar

Fundația de Sprijin Comunitar, în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Bacău și Inspectoratul Școlar Județean Bacău a demarat în toamna anului 2022 un proiect complex de servicii menit să contribuie la îmbunătățirea vieții a 1110 persoane defavorizate din Cartierele Izvoare, Letea și zonele limitrofe.

Proiectul „Servicii integrate pentru o comunitate mai bună” asigură dezvoltarea educațională, personală și socială a copiilor prin organizarea în școli a unor acțiuni și ateliere de educație juridică și dezvoltare personală care să combată fenomenele îngrijorătoare des întâlnite în școli, precum consumul de droguri, infracționalitatea, bulliyng-ul și să promoveze incluziunea socială, o bună conduită a elevului, respectiv cetățeanului și conștientizarea drepturilor și obligațiilor fiecăruia.

”FSC conștientizează nevoia imperativă de a acționa în direcția combaterii fenomenului de discrimnare și promovează egalitatea de șanse prin organizarea, în școlile din zonele limitrofe ale orașului Bacău, a unor acțiuni și ateliere care să combată discriminarea, în toate formele sale și care să promoveze o societate echitabilă pentru toți”, a declarat Gabriela Achihai, președinte FSC.

Proiectul promovează dezvoltarea personală din toate punctele de vedere a elevilor implicați și combaterea unor fenomene cu impact negativ asupra societății în care trăiesc prin organizarea de seri culturale, excursii tematice și ateliere creative care să le antreneze abilitățile.

O astfel de activitate, Seara Culturală, a avut loc pe 20.10.2023, unde 64 de elevi au avut parte de un eveniment memorabil deschis de spectacol muzical susținut de tineri talentați ai Bacăului. Participanții și-au însușit informații legate de cultura muzicii anilor 90, stilurile de dans din întreaga lume și nu numai. Prin această seară s-au familiarizat cu diversitatea culturală în care trăim, punându-se accentul pe acceptarea și toleranța față de persoanele care au perspective diferite.

Proiectul ”Servicii integrate pentru o comunitate mai bună” este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific: Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Detalii

ANUNT PRIVIND REZULTATELE CONCURSULUI PENTRU ACORDARE A PREMIILOR PENTRU GRUPUL ȚINTĂ în cadrul proiectului S.O.C.I.A.L, în Comuna Tamaşi, judeţul Bacău

Raport de desfășurare a

 CONCURSULUI PENTRU ACORDARE A PREMIILOR PENTRU GRUPUL ȚINTĂ în cadrul proiectului S.O.C.I.A.L- Solidaritate, Oportunitate, Comunitate, Implicare, Administraţie, Loialitate, în Comuna Tamaşi, judeţul Bacău

Pentru mai buna mobilizare a grupului țintă să participe la activitățile integrate din cadrul proiectului, din economiile realizate, s-a bugetat, prin AA3, acordarea premii pentru 110 din cei 125 de beneficiari ai A3, care au parcurs toate subactivitățile de SPRIJIN PENTRU ACCESUL PE PIATA MUNCII A GRUPURILOR DEZAVANTAJATE și s-au implicat activ, concret și în A5- voluntariat și acțiuni de combatere a discriminării și de implicare civică.

Acordarea acestor premii se face în baza unei metodologii, realizată de responsabilii activităților A3 și A5, și avizată de managerul de proiect, elaborată inițial la depunerea AA3 și actualizată ulterior, în data de 29.04. 2023 și 24.08.2023.

Conform metodologiei, acordarea premiilor se face prin CONCURS DE DOSARE.

Procedura de desfășurare a concursului și de premiere a avut un caracter continuu și a fost demarată odată cu aprobarea Metodologiei.

Pentru fiecare dintre persoanele înscrisă s-a acordat un punctaj, ținând cont de participarea la activitățile de facilitare a accesului pe piața muncii, dar și de participare la activități de implicare civică.

Au fost realizate întâlniri cu beneficiarii, pentru a le prezenta condițiile și pentru a-i sprijini la completarea documentelor necesare.

Dosarele pentru fiecare beneficiar constau din cerere, grila de verificare și decizie, declarația pe proprie răspundere și contractul.

La sfârșitul perioadei de depunere și evaluare, s-a întocmit centralizatorul dosarelor depuse, cu  evaluarea comisiei privind îndeplinirea criteriilor obligatorii și punctajul obținut la criteriile de departajare (Atașat ca Anexă la prezentul raport) și propunerile de acordare a premiului pentru beneficiarii declarați admiși.

Au fost înregistrate 103 dosare, iar pentru 9 persoane s-a decis neacordarea premiilor din motive de neîndeplinire criterii obligatorii, iar în 2 cazuri deoarece persoanele erau angajate la solicitant, respectiv partener.

94 de beneficiari au fost declarați admiși, pentru 5 dintre aceștia nu au fost primite documente care sa ateste contul bancar in care se poate face plata, fiind anunțați că au termen până la 15 noiembrie 2023, ora 10.00 să aducă documentele necesare. În absenta prezentării detaliilor pentru realizarea transferului bancar, premiul nu poate fi acordat către beneficiarii în cauză.

Lista completa a beneficiarilor declarati admisi poate fi consultata AICI

Manager Proiect

Darie Dănuț

Detalii

Voluntariatul formează tineri de succes

Despre proiect

Proiectul „Tânăr de succes în comunitatea mea”, implementat de Fundația de Sprijin Comunitar, a dezvoltat abilitați de viață, de implicare civică și voluntariat prin activități non-formale educaționale pentru 50 de tineri, cu precădere proveniți din zone rurale ale județului Bacău, cu efect în succesul acestora în plan educațional și profesional.

În acest proiect s-a organizat o tabăra de dezvoltare personală în care tinerii au învățat despre voluntariat, leadership și scrierea de proiecte și s-au antrenat pentru a deveni viitorii adulti care se implică în viața comunității și contribuie la dezvoltarea acesteia.

De asemenea, tinerii au susținut o „scoală de voluntariat” (școli de vară) în 3 comunități rurale Stănișești, Slobozia Nouă (Com. Stănișești) și Godinești (Vultureni) prin care au transferat către alți 90 de tineri și copii locali elementele de implicare civică deprinse în cadrul proiectului. Experiența școlilor de vară a fost valorificată, iar unul dintre voluntari și-a împărtășit gândurile cu noi.

„O școală de vară nu este doar o școală de vară, ci o amintire pe care nu o vei uita niciodată. În școlile de vară am putut să învăț  despre mine multe lucruri, pe care daca nu trăiam o astfel de experiență, nu puteam să le descopăr. Acea săptămână o aștept nerăbdătoare să vină în fiecare an pentru a lega prietenii, a-mi face amintiri noi si mai ales pentru a ajuta copiii din acele sate care au cu adevărat nevoie de noi. Este o experiență unică pe care fiecare adolescent ar trebui sa o aibă măcar o dată în viață.”  Diana Alupei, voluntar FSC.

În cadrul acestui proiect, creativitatea a fost unul dintre cuvintele cheie, astfel că tinerii au participat la două ateliere inovatoare, în urma cărora a rezultat imaginea care să reprezinte sintagma „Tânăr de succes în comunitatea mea”. Aceasta imagine este transpusă într-o pictură murală de amploare, amplasată de o echipă de artiști profesioniști de la ZidArt, pe peretele din incinta Centrului de Voluntariat al FSC din str. Mărăști 32.

Un beneficiu extrem de important al acestui proiect a constat în multiplicarea de comportamente prin care tinerii și-au dezvoltat abilități cu efect pe termen lung în capacitatea lor de a fi cetățeni responsabili în propria comunitate. Aceștia au învățat cum și unde să găsească soluții și să se adapteze la cerințele unei societăți rapide, în schimbare continuă. Au învățat să fie voluntari și să participe direct la viață comunității.

Despre impactul voluntariatului în formarea unor tineri de succes

Tinerii și voluntariatul sunt două concepte strâns legate și care pot aduce beneficii semnificative atât pentru societate, cât și pentru dezvoltarea personală a tinerilor implicați, iar FSC pune accent pe acest aspect extrem de important.

Voluntariatul oferă tinerilor oportunitatea de a se implica activ în comunitatea lor și de a face o diferență în viețile altor oameni. Prin intermediul activităților de voluntariat, tinerii contribuie la diverse cauze sociale, cum ar fi asistența socială, educația, protecția mediului, evenimente si campanii publice sau ajutorarea persoanelor defavorizate.

De asemenea, dezvoltarea abilităților personale și a competențelor profesionale  se află în strânsă legătură cu participarea la activități de voluntariat . Prin voluntariat, tinerii își dezvoltă  abilități de comunicare, leadership, organizare, lucrul în echipă, rezolvarea problemelor și empatia față de ceilalți. Experiența valoroasă rezultată din implicarea în voluntariat oferă tinerilor oportunitatea de a dobândi expertiză practică în diferite domenii și de a-și explora interesele și pasiunile. Acest lucru este deosebit de util în dezvoltarea unei direcții de carieră sau în luarea deciziilor legate de educație și formare.

Activitatea de voluntariat te responsabilizează, te pune în situația de a lucra în echipa, de a respecta anumite sarcini, de a comunica și relaționa cu cei din jurul tău. Generații la rând, au admis că, datorită voluntariatului, au reușit să își definească personalitatea să se cunoască mai bine și să aibă posibilitatea de a se integra mai ușor în colectivitățile noi, iar voluntarii noștri, numiți și eroii cu insigne roșii, alături de coordonatorul de voluntari, au reușit să construiască o comunitate de oameni valoroși și puternici.

„Așa suntem noi, așa ne place, fie-n munți, fie la mare, fie la activitatea fiecăruia din departamente, oriunde am fi nu uităm să ne acordăm timp nouă, să ne gândim la cât de important este să ne cunoaștem si sa fim unii lângă alții, să avem momentele noastre de om lângă om, suflet lângă suflet. Cât despre om lângă om, ce final mai frumos să aibă aceste activități, decât faptul că o parte considerabilă de beneficiari s-au simțit atât de bine și împliniți, încât au devenit voluntari FSC? Le urăm bun venit cu brațele deschise în familia FSC. Nu doar centrul de voluntariat, F-A-M-I-L-I-A FSC, pentru că niciodată nu ne oprim din a o forma și avea grija de ea.”

Lars Stamate, voluntar FSC.

Proiectul „Tânăr de succes în comunitatea mea”  este implementat de către Fundația de Sprijin Comunitar și cofinanțat de Consiliul Județean Bacău prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu pentru anul 2023, conform Legii nr. 350/2005;

Proiectul si-a propus dezvoltarea spiritului civil și de implicare al tinerilor liceeni, cu precădere al celor proveniți din medii rurale defavorizate, prin programe de voluntariat și ateliere creative, ce vor avea un efect pe termen lung și un impact major în construirea succesului atât în plan educațional, cât și în plan profesional. Valoarea totală a proiectului este de 105.493,83 lei, din care 91.732,65 lei reprezintă finanțare oferită de Consiliul Județean Bacău, prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu pentru anul 2023, conform Legii nr. 350/2005. Durata proiectului este de 3 luni iar activitățile au demarat începând cu data de 17 august a.c.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Consiliului Județean Bacău.

Detalii

Fundația de Sprijin Comunitar educă tinerii să se implice în comunitate: „Voluntariatul formează tineri de succes!”

Despre proiect

Proiectul „Tânăr de succes în comunitatea mea”  a dezvoltat abilitați de viață, de implicare civică și voluntariat prin activități non-formale educaționale pentru 50 de tineri, cu precădere proveniți din zone rurale ale județului Bacău, cu efect în succesul acestora în plan educațional și profesional.

În acest proiect s-a organizat o tabăra de dezvoltare personală în care tinerii au învățat despre voluntariat, leadership și scrierea de proiecte și s-au antrenat pentru a deveni viitorii adulti care se implică în viața comunității și contribuie la dezvoltarea acesteia.

De asemenea, tinerii au susținut o „scoală de voluntariat” (școli de vară) în 3 comunități rurale Stănișești, Slobozia Nouă (Com. Stănișești) și Godinești (Vultureni) prin care au transferat către alți 90 de tineri și copii locali elementele de implicare civică deprinse în cadrul proiectului. Experiența școlilor de vară a fost valorificată, iar unul dintre voluntari și-a împărtășit gândurile cu noi: 

„O școală de vară nu este doar o școală de vară, ci o amintire pe care nu o vei uita niciodată. În școlile de vară am putut să învăț  despre mine multe lucruri, pe care daca nu trăiam o astfel de experiență, nu puteam să le descopăr. Acea săptămână o aștept nerăbdătoare să vină în fiecare an pentru a lega prietenii, a-mi face amintiri noi si mai ales pentru a ajuta copiii din acele sate care au cu adevărat nevoie de noi. Este o experiență unică pe care fiecare adolescent ar trebui sa o aibă măcar o dată în viață.” – Diana Alupei, Voluntar FSC.

În cadrul acestui proiect, creativitatea a fost unul dintre cuvintele cheie, astfel că tinerii au participat la două ateliere inovatoare, în urma cărora a rezultat imaginea care să reprezinte sintagma „Tânăr de succes în comunitatea mea”. Această imagine este transpusă într-o pictură murală de amploare, amplasată de o echipă de artiști profesioniști de la ZidArt, pe peretele din incinta sediului administrativ și Centrului de Voluntariat al FSC din str. Mărăști 32.

Un beneficiu extrem de important al acestui proiect a constat în multiplicarea de comportamente prin care tinerii și-au dezvoltat abilități cu efect pe termen lung în capacitatea lor de a fi cetățeni responsabili în propria comunitate. Aceștia au învățat cum și unde să găsească soluții și să se adapteze la cerințele unei societăți rapide, în schimbare continuă. Au învățat să fie voluntari și să participe direct la viață comunității.

Despre impactul voluntariatului în formarea unor tineri de succes

Tinerii și voluntariatul sunt două concepte strâns legate și care pot aduce beneficii semnificative atât pentru societate, cât și pentru dezvoltarea personală a tinerilor implicați, iar FSC pune accent pe acest aspect extrem de important. 

 Voluntariatul oferă tinerilor oportunitatea de a se implica activ în comunitatea lor și de a face o diferență în viețile altor oameni. Prin intermediul activităților de voluntariat, tinerii contribuie la diverse cauze sociale, cum ar fi asistența socială, educația, protecția mediului, evenimente si campanii publice sau ajutorarea persoanelor defavorizate. 

De asemenea, dezvoltarea abilităților personale și a competențelor profesionale  se află în strânsă legătură cu participarea la activități de voluntariat. Prin voluntariat, tinerii își dezvoltă  abilități de comunicare, leadership, organizare, lucrul în echipă, rezolvarea problemelor și empatia față de ceilalți. Experiența valoroasă rezultată din implicarea în voluntariat oferă tinerilor oportunitatea de a dobândi expertiză practică în diferite domenii și de a-și explora interesele și pasiunile. Acest lucru este deosebit de util în dezvoltarea unei direcții de carieră sau în luarea deciziilor legate de educație și formare. 

Activitatea de voluntariat te responsabilizează, te pune în situația de a lucra în echipa, de a respecta anumite sarcini, de a comunica și relaționa cu cei din jurul tău.

 Generații la rând, au admis că, datorită voluntariatului, au reușit să își definească personalitatea să se cunoască mai bine și să aibă posibilitatea de a se integra mai ușor în colectivitățile noi, iar voluntarii noștri, numiți și eroii cu insigne roșii, alături de coordonatorul de voluntari, au reușit să construiască o comunitate de oameni valoroși și puternici. 

„Așa suntem noi, așa ne place, fie-n munți, fie la mare, fie la activitatea fiecăruia din departamente, oriunde am fi nu uităm să ne acordăm timp nouă, să ne gândim la cât de important este să ne cunoaștem si sa fim unii lângă alții, să avem momentele noastre de om lângă om, suflet lângă suflet.

Cât despre om lângă om, ce final mai frumos să aibă aceste activități, decât faptul că o parte considerabilă de beneficiari s-au simțit atât de bine și împliniți, încât au devenit voluntari FSC? Le urăm bun venit cu brațele deschise în familia FSC. Nu doar centrul de voluntariat, F-A-M-I-L-I-A FSC, pentru că niciodată nu ne oprim din a o forma și avea grija de ea” Lars Stamate, Voluntar FSC. 

Proiectul ”Tânăr de succes în comunitatea mea”  este implementat de către Fundația de Sprijin Comunitar și cofinanțat de Consiliul Județean Bacău prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu pentru anul 2023, conform Legii nr. 350/2005;

Proiectul si-a propus dezvoltarea spiritului civil și de implicare al tinerilor liceeni, cu precădere al celor proveniți din medii rurale defavorizate, prin programe de voluntariat și ateliere creative, ce vor avea un efect pe termen lung și un impact major în construirea succesului atât în plan educațional, cât și în plan profesional. Valoarea totală a proiectului este de 105.493,83 lei, din care 91.732,65 lei reprezintă finanțare oferită de Consiliul Județean Bacău, prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu pentru anul 2023, conform Legii nr. 350/2005. Durata proiectului este de 3 luni iar activitățile au demarat începând cu data de 17 august a.c.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Consiliului Județean Bacău.

Detalii

10 ani de Satul Seniorilor Milly

Un milion de oameni în vârstă din România suferă în singurătate, din cauză că nu se mai pot descurca singuri, doborâți de bătrânețe şi de boli. Populația vârstnică în România este în creștere, astfel că în acest moment reprezintă 15% din populația țării, iar în 2030, 30% din populația țării va fi de vârsta a III-a. La ora actuala serviciile rezidențiale pentru populația vârstnică se reduc la câteva inițiative sporadice. Un exemplu: la ora actuală există doar câteva sute de centre rezidențiale pentru vârstnici în România la un numar de 3000 de comunități mari, acoperind nici 10% din necesarul la nivel național.

Fundația de Sprijin Comunitar dezvoltă, de peste 25 de ani, programe complexe de servicii socio-medicale pentru persoanele vârstnice din Bacău, având unul dintre cele mai profesionalizate și complete programe din țară, cuprinzând servicii medicale de îngrijire la domiciliu, de recuperare și socializare în centru de zi.

Cu 10 ani în urmă un număr tot mai mare de solicitări se referea la oferirea de facilități de cazare pentru vârstnicii care doresc să se retragă într-un loc unde să beneficieze de îngrijire și servicii specializate permanente. Așa s-a născut Satul Seniorilor Milly, iar FSC a dezvoltat continuu proiectul Satul Seniorilor, un concept amplu si inedit dedicat vârstnicilor care caută un loc în care să se bucure în liniște și în condiții decente de bătrânețe. Complexul a fost amenajat pe infrastructura unui fost centru pentru copii cu dizabilități desființat, beneficiind în acest fel de clădirile și facilitățile deja existente. Proiectul Satul Seniorilor Milly a fost posibil grație sprijinului a doi colaboratori apropiați ai FSC din Marea Britanie. Este vorba de doamna Judith Darmady și domnul Colin Williams, acesta din urmă oferind FSC o finanțare substanțială pentru lucrările de renovare și amenajare a clădirilor existente inițial. De fapt, Satul Seniorilor a preluat numele Milly în memoria soției lui Colin Williams.În acest an Satul Seniorilor Milly împlinește 10 ani de existență și servicii de top oferite vârstnicilor din întreaga țară. De-a lungul timpului, prin intermediul unor finanțări nerambursabile, si cu sprijinul unor companii locale de renume (cele mai importante fiind Dedeman, AE Electronics, Barrier) complexul rezidențial a cunoscut o dezvoltare impresionantă „crescând” de la doar 2 case inițial la momentul inaugurării, până la 5 case în acest moment cu o capacitate totală de 75 de locuri, o grădină impresionantă cu seră și livadă, care asigură din producție proprie o parte din consumul intern al beneficiarilor dar și posibilitatea de terapie ocupațională prin grădinărit pentru aceștia. Cele mai frumoase și primitoare case din complex sunt Casele DEDEMAN, construite în perioada 2019-2020.

„Ne propunem pe termen lung să dezvoltăm acest complex până la un număr de 95-100 de locuri, ceea ce ar face din Satul Seniorilor Milly unul dintre cele mai ample, moderne si primitoare așezăminte pentru batrani, un etalon pentru standardele serviciilor rezidențiale pentru vârstnici din întreaga țară. In faza de proiect se află construirea celei de a șasea case, cu o capacitate de 20 de locuri și se intenționează accesarea unor fonduri europene pentru construirea unui centru de zi cu dotări și facilități moderne de recuperare, kinetoterapie si petrecere a timpului liber, deschis tuturor persoanelor vârstnice din Buhuși”, au precizat reprezentanții FSC.

Situat în mijlocul unui peisaj idilic, departe de forfota urbana, Satul Seniorilor este un concept cu totul inedit de complex rezidențial, pentru bătrânii care au nevoie de un loc liniștit în care să se retragă.

Satul Seniorilor este format din 5 căsuțe, dispune de o curte foarte mare ce adăpostește grădina de legume, livada, iaz cu peste. In acest fel oaspeții noștri se simt aici ca într-un autentic sat tradițional românesc având la dispoziție o gamă largă de facilități medicale și de petrecere a timpului liber. Fiecare casă are dormitoare cu băi special echipate, camera de zi, terasa si gradina si beneficiază de toate celelalte facilități din cadrul complexului.

Centrul oferă o gamă întreagă de servicii și spații comune: sala de recuperare și fizioterapie, cabinet medical, sala de socializare, terapie ocupațională și petrecere a timpului liber. Vârstnicii au posibilitatea de a participa la diverse activitati in aer liber (grădinărit, plimbări, excursii organizate) dar si gătit, petreceri aniversare și evenimente speciale. Beneficiarii imobilizați beneficiază de monitorizare și îngrijire individualizată în propriile camere.

Fundația de Sprijin Comunitar (FSC) a celebrat vineri, 13 octombrie, 10 ani de la înființarea centrului rezidențial Satul Seniorilor „Milly”, un loc în care oferă zilnic o bătrânețe demnă seniorilor beneficiari. Evenimentul s-a bucurat de prezența multor personalități și de o agendă bogată de activități. În deschidere, Gabriela Achihăi, președinte FSC Bacău, a adresat un cuvânt de bun venit, după care au mai luat cuvântul Vasile Zaharia – primarul Orașului Buhusi, Mărioara Popa – reprezentant Centrul Daniel, Otilia Ursu – Consiliului Județean Bacău, Elena Mitrea – Asociația „Există o Șansă” Buhuși , Cosmin Timofte – a prezentat Satul Seniorilor Milly – model de bună practică și retrospectiva celor 10 ani de activitate (2013 – 2023).

În cadrul programului au avut loc o expoziție și degustare de produse tradiționale, mustărie, fructe de sezon, premierea angajaților – cei care de 10 lucrează în cadrul centrului. În semn de apreciere și recunoștință s-a oferit părintelui Sorin Constantin Munteanu o  diplomă. Voia bună a fost completată de un program artistic susținut de Ansamblul Folcloric „Zestrea”. Invitați ai evenimentului: Lenuța Filip Cucu, Alexandra Grigore, Ciobotariu Daria, Râncu Raul, Asandei Riana, Catalina Tărâță.

„ În acest moment, în Satul Seniorilor trăiesc 70 de vârstnici, care se bucură în fiecare zi de locul acesta frumos, de îngrijirea corespunzătoare, de dragostea și respectul de care sunt înconjurați, de colegii din Fundația de Sprijin Comunitar, de voluntari și îi asigurăm că în continuare facem acest lucru, iar familiile lor trebuie să fie liniștite pentru că noi aici știm ce facem și că noi facem ca viața să fie frumoasă pentru vârstnicii pentru care Satul Seniorilor există.  Ne dorim să veniți peste 10 ani, pentru că povestea continuă, avem un plan de dezvoltare în care o să mai existe încă o căsuță, sperăm că și un Centru de Zi pentru vârstnicii activi din comunitatea buhușeană, sperăm că o să existe și o mică bisericuță și cumva satul să prindă contur de adevărat sat tradițional. Satul Seniorilor „Milly” este locul în care ne dorim să trăiască frumos, bine și să fie respectați atât bunicii, părinții, cât și noi când o să ajungem să avem nevoie de aceste servicii. Îmi doresc ca Satul Seniorilor să fie locul acela liniștit și plăcut în care să simți că ești acasă și care să îți ofere drag de viață”, a declarat Gabriela Achihăi, președinte FSC Bacău.

„Ne-am adunat cu bucurie și recunoștință pentru a sărbători 10 ani de activitate în cadrul centrului nostru. Este un moment special și emoționant care marchează un deceniu de devotament, îngrijire pentru toți cei care au trecut pragul centrului nostru. Doresc să mulțumesc personalului dedicat, care a lucrat cu pasiune și respect pentru binele rezidenților noștri. Împreună am creat un loc în care seniorii se simt iubiți, respectați și sprijiniți.  Cu sinceră recunoștință mulțumesc familiilor beneficiarilor pentru încrederea  pe care au avut-o în noi și pentru colaborarea lor în asigurarea că fiecare persoană primește cea mai bună îngrijire posibilă. Împlinirea acestui prim deceniu este doar un început. Suntem hotarâti să continuăm a oferi servicii de calitate si să dezvoltam centrul într-un mediu armonios și sigur pentru toti.”

Cristina Beganu, coordonator Camin pentru Persoane Varstnice „Satul Seniorilor Milly”

„Întotdeauna mi-a făcut plăcere să fac parte dintr-o comunitate cu oameni inimoși și care să ofere grijă necondiționată față de beneficiarii săi, ceea ce aici am găsit. Mă bucur să pot face parte din această comunitate și să cunosc atât de multe persoane care comunică atât de bine. Aici am parte de cea mai bună îngrijire și sunt recunoscătoare pentru toate momentele pe care această comunitate mi le oferă.”
Sabina Mitrea, beneficiar
„Cea mai frumoasă amintire legată de acest loc minunat este de acum 4 ani când am ajuns aici și am fost primită atât de frumos de echipa de specialiști. Am avut un sentiment de siguranță că vor avea mare grijă de cumnata mea care este beneficiară încă de atunci a Satului Seniorilor și că îi vori oferi o bătrânețe demnă.”
R.M. aparținător
Festivitățile dedicate împlinirii a 10 ani de activitate a Satului Seniorilor Milly, au fost organizate ca parte a activităților proiectului ”Cu drag pentru bunici în Satul Seniorilor”, care este implementat de către Fundația de Sprijin Comunitar și cofinanțat de Consiliul Județean Bacău prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu pentru anul 2023, conform Legii nr. 350/2005.

Proiectul „Cu drag pentru bunici în Satul Seniorilor!” își propune să îmbunătățească calitatea serviciilor asigurate în Centrul rezidențial pentru vârstnici Satul Seniorilor Milly prin susținerea activităților de recuperare și kinetoterapie dar și amenajarea unei grădini terapeutice. Prin acest proiect se urmărește deasemenea creșterea performanței profesionale a 30 dintre specialiștii din cadrul FSC, care asigură servicii pentru persoane vârstnice în județul Bacău, prin realizarea unui schimb de experiență cu o organizației similară din Miercurea Ciuc, dar și organizarea a două evenimente care să  marcheze Ziua Internațională a Persoanei Vârstnice și celebrarea a 10 ani de existență a Satului Seniorilor Milly.

Detalii

FSC derulează proiecte pentru tineri și bunici

„Tânăr de succes în comunitatea mea” și „Cu drag pentru bunici în Satul Seniorilor” sunt două proiecte ce vor să aducă un plus de valoare în educația si dezvoltarea tinerilor voluntari și bursieri ai FSC și să îmbunătățească viața seniorilor rezidenți ai Satului Seniorilor Milly din Buhuși

„Cu drag pentru bunici în Satul Seniorilor” 

Fundația de Sprijin Comunitar a demarat un nou proiect, beneficiind de sprijinul financiar al Consiliului Județean Bacău, ce urmărește creșterea calității serviciilor adresate persoanelor vârstnice, respectiv a celor 74 de bunici rezidenți îngrijiți în Satul Seniorilor Milly din Buhuși, precum și promovarea conceptului de îmbătrânire activă si a nevoii de dezvoltare continuă a unor servicii de calitate pentru persoanele vârstnice. Valoarea totală a proiectului este de 125.000 de lei, din care 110.000 lei reprezintă finanțare din partea Consiliului Județean Bacău prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu pentru anul 2023, conform Legii nr. 350/2005, iar proiectul se va întinde pe o durată de 3 luni începând din 17 august a.c.

„Proiectul „Cu drag pentru bunici în Satul Seniorilor!” își propune să îmbunătățească calitatea serviciilor asigurate în Centrul rezidențial pentru vârstnici Satul Seniorilor Milly prin susținerea activităților de recuperare și kinetoterapie dar și amenajarea unei grădini terapeutice. Prin acest proiect se urmărește deasemenea creșterea performanței profesionale a 30 dintre specialiștii din cadrul FSC, care asigură servicii pentru persoane vârstnice în județul Bacău, prin realizarea unui schimb de experiență cu o organizației similară din Miercurea Ciuc, dar și organizarea a două evenimente care să  marcheze Ziua Internațională a Persoanei Vârstnice și celebrarea a 10 ani de existență a Satului Seniorilor Milly”, ne-a spus Cristina Beganu, manager de proiect.

Serviciile de terapie și îngrijire pentru persoanele în vârstă oferite în cadrul Satului Seniorilor Milly din Buhuși au un impact semnificativ asupra bunăstării și calității vieții acestora, având efecte pozitive asupra grupului țintă, printre acestea numărându-se îmbunătățirea sănătății și funcționării fizice, echilibru emoțional și social, gestionarea afecțiunilor cronice și a multiplelor comorbidități etc.

„Tot în cadrul proiectului vom amenaja o gradină terapeutică, cu diferite plante aromate, culori și texturi, un loc în care beneficiarii vor putea sa aibă sesiuni de comunicare și interacțiune, terapie ocupațională prin îngrijirea grădinii. Această gradină va fi amplasată în vecinătatea spațiului de locuit (Complexul Satul Seniorilor dispune de un teren generos totalizând 3 hectare)”, a mai spus Cristina Beganu.

Două evenimente speciale vor fi organizate in cadrul acestui proiect, unul de marcare a Zilei Internaționale a Persoanelor Varstnice, care va fi organizat pe 2 octombrie si va reuni 50 de specialiști, beneficiari, voluntari si autorități publice, iar pe 10 Octombrie, se va organiza un eveniment care marchează celebrarea celor 10 ani de activitate a Satului Seniorilor „Milly” din Buhuși, un centru rezidențial în care Fundația de Sprijin Comunitar a construit un model de bună practică privind îngrijirea și asigurarea unor servicii complete și de bună calitate pentru seniorii care au decis să-și petreacă ultima parte a vieții într-un astfel de așezământ.

Investiție în educația copiilor din mediul rural

Fundația de Sprijin Comunitar derulează un nou proiect susținut de Consiliul Județean Bacău axat pe dezvoltarea spiritului civil și de implicare a tinerilor liceeni, cu precădere al celor proveniți din medii rurale defavorizate, prin programe de voluntariat și ateliere creative, ce vor avea un efect pe termen lung și un impact major în construirea succesului atât în plan educațional, cât și în plan profesional. Valoarea totală a proiectului este de 105.493,83 lei, din care 91.732,65 lei reprezintă finanțare oferită de Consiliul Județean Bacău, prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu pentru anul 2023, conform Legii nr. 350/2005. Durata proiectului este de 3 luni iar activitățile au demarat începând cu data de 17 august a.c.

„Proiectul „Tânăr de succes în comunitatea mea” este menit să contribuie la viitorul a 140 de tineri cu vârsta cuprinsă între 14, respectiv 25 de ani, a căror participare activă în proiect le va spori gradul de încredere în propriile abilități și competențe și le va îmbunătății calitatea vieții semnificativ.

Proiectul va genera un impact major în viețile acestor tineri,  dezvoltând abilități cu efect pe termen lung în capacitatea lor de a deveni cetățeni responsabili în propria comunitate. Tinerii vor învăța să găsească soluții și să se adapteze la cerințele unei societăți rapide, în schimbare continuă, vor învăța să fie voluntari și să participe direct la viața comunității.

De asemenea, proiectul își propune să antreneze 50 de tineri proveniți din zonele rurale sărace ale județului Bacău, într-un proces de învățare non-formală privind conceptele legate de voluntariat, leadership și proiecte. Un alt obiectiv pe care acest proiect și-l propune este să dezvolte abilitățile practice de comunicare, planificare și leadership pentru 30 de tineri care vor susține „școala de voluntariat în satul meu” în 3 comunități rurale, respectiv Slobozia Nouă, Stănișești și Godinești. Astfel, va avea loc un schimb de valori între aceștia și cei 90 de adolescenți din sate care vor învăța ce înseamnă voluntariat activ, despre implicarea civică și responsabilitatea în comunitate, etc.

Proiectul urmărește inclusiv dezvoltarea gândirii critice și a creativității prin implicarea a 50 de tineri într-un atelier care va dezvolta tema proiectului, concept care va fi transpus printr-o pictură murală amplă care va fi realizată la Centrul de Voluntariat al Fundației de Sprijin Comunitar cu sprijinul artiștilor ZidArt din Bacău.

Spre finalul vacanței de vară, primele activități ale proiectului au împlinit visele copiilor din Stănișești, Godinești și Slobozia Nouă în cadrul Școlilor de Vară, unde au beneficiat de un program diversificat și evenimente memorabile care au adus zâmbetele pe fețele lor si zile pline din zori și până seară”, ne-a spus Gabriel Măgurianu, manager de proiect.

Printre ateliere tematice s-au numărat Arts and Crafts, unde creativitatea a fost exprimată prin pictură, origami, modelaj și alte tehnici artistice, dar și sesiunile de dezvoltare personală, unde jocurile și exercițiile le-au multiplicat abilitățile sociale, emoționale și cognitive. Comunicarea și importanța acesteia, gestionarea emoțiilor, stabilirea obiectivelor și conceptul de încredere în sine au fost câteva dintre temele de interes dezbătute cu cei mici. Nici activitățile sportive, competițiile și muzica nu au lipsit, aceștia având ocazia de a fi artiști pentru o zi și de a-și descoperi talentul, fie prin compunerea unor cântece, poezii sau punerea în scenă a unor povești pentru a delecta publicul spectator.

Detalii

Copiii și bătrânii din zona Izvoare-Letea au parte de activități socio-educative chiar în cartierele lor

Fundația de Sprijin Comunitar, în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Bacău și Inspectoratul Școlar Județean Bacău a demarat în toamna anului 2022 un proiect complex de servicii menit să contribuie la îmbunătățirea vieții a 1110 persoane defavorizate din Cartierele Izvoare, Letea și zonele limitrofe.

Proiectul „Servicii integrate pentru o comunitate mai bună” asigură dezvoltarea educațională, personală și socială a copiilor prin crearea unui centru de tip afterschool, unde aceștia beneficiază de ajutor la teme de către personal calificat, o masă caldă și activități diversificate care să le stimuleze creativitatea și creșterea armonioasă.

De asemenea, acest proiect consolidează dezvoltarea personală în rândul tinerilor din liceu, oferindu-le, prin lectori calificați și psihologi avizați, programe de dezvoltare personală care să combată anumite fenomene și comportamente antisociale si discriminatoare, deseori întâlnite în aceste cartiere.

Aceste tematici sunt gândite și concepute de specialiștii FSC, experimentați în domenii relevante, de la sfera juridică la cea a dezvoltării cognitive, printre acestea enumerându-se „Bullying-ul și Cyberbullying-ul”, „Combaterea traficului de droguri și efectele acestui fenomen”, „Limitele răspunderii penale și conceptul de Delincvență Juvenilă”, „Drepturile și Obligațiile individului în societate” și alte fenomene infracționale, sesiuni prin care se realizează prevenția în rândul tinerilor.

De altfel, proiectul este gândit să multiplice comportamentele sociale și să asigure o bună conduită atât în rândul copiilor, cât și a liceenilor prin acțiuni de voluntariat, de ecologizare în orașul Bacău și activități culturale desfășurate fie la teatru, obiective turistice cu impact istoric, muzee etc.

O astfel de activitate a avut loc pe 4 și 5 iunie, când beneficiarii copii și adolescenți s-au bucurat de o excursie de neuitat pe Valea Prahovei. În cadrul acestei excursii au vizitat obiectivele turistice din Sinaia și Bușteni, precum Castelul Peleș, Pelișor, Cota 1400 și 2000, Babele, Sfinxul, numeroase peisaje unice, peșteri și au experimentat inclusiv o aventură montană pe traseele Parcului Natural Bucegi. Acest amplu proiect se ocupă și de vârstnicii vulnerabili rezidenți în zonele menționate, oferindu-le o gamă largă de servicii specializate în îngrijire la domiciliu și îngrijire paliativă, dar și consiliere psihologică și juridică. Fiind un proiect care se adresează tuturor categoriilor de vârste, părinții copiilor și tinerilor beneficiază de o școală de parenting, servicii de orientare profesională și consiliere psihologică în ceea ce privește relația copil-părinte.

„Vom încuraja implicarea locuitorilor din zonă prin acțiuni de voluntariat, dezvoltare personală și orientare pentru carieră pentru tineri. Se va construi, astfel, un sentiment de apartenență la grup și de implicare în viața propriei comunități, în luarea deciziilor. Aceste servicii vor îmbunătăți calitatea vieții pentru cetățeni, vor spori oportunitățile de educație pentru copiii din categoriile vulnerabile, vor contribui la reducerea abandonului școlar și vor schimba percepția celorlalți locuitori ai Bacăului asupra zonei”, a declarat Gabriela Achihăi, președinte FSC și manager al proiectului.

Detalii