Dreptul la o bătrânețe activă pentru seniorii Bacăului

Fundația de Sprijin Comunitar anunță un nou proiect care face posibilă continuarea serviciilor atât de necesare la domiciliul vârstnicilor bolnavi, dar și în cadrul Centrului de zi Dr. Ștefan Ciobanu, destinate unui număr de 170 de persoane vârtstnice din Bacău. Proiectul ”Dreptul la o bătrânețe activă” oferă un pachet de servicii specializate și adaptate nevoilor persoanelor vârstnice și va milita pentru conștientizarea fenomenului de îmbătrânire a populației din țara noastră și a nevoii urgente de dezvoltare accelerată a programelor destinate acestei categorii. Proiectul se va desfășura pe o durată de 6 luni și beneficiază de o finanțare prin programul „În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

”Este un proiect care va asigura continuitate serviciilor oferite de FSC prin care ne propunem să venim în întâmpinarea nevoilor persoanelor de vârsta a III-a, dezvoltând un program integrat de servicii pentru viață activă și sănătoasă dedicat lor. Pentru persoanele vârstnice singurătatea și marginalizarea socială reprezintă ”cea mai grea boală” care generează implicit o scădere a calității vieții și atrage după sine multe alte probleme de sănătate”  Gabriela Achihăi, președinte FSC și coordonatorul proiectului.

Proiectul își propune, pe de o parte, să îmbunătățească accesul a 170 de persoane vârstnice din Municipiul Bacău, aflate în suferință și lipsite de sprijin, la o viață activă și sănătoasă, iar pe de altă parte urmărește să aducă în atenția autorităților necesitatea dezvoltării și finanțării serviciilor de îngrijiri medico-sociale și a altor servicii destinate seniorilor orașului care să le permită acestora să ducă o viață activă și demnă.

Beneficiarii proiectului sunt 100 de persoane vârstnice din municipiul Bacău suferind de diverse grade de imobilitate, datorită unor afecțiuni medicale, sau persoane suferind de boli în fază terminală, necesitând îngrijire specializată și asistență medicală la domiciliu. Alte 70 de persoane vârstnice rămase singure, izolate sau marginalizate social și care au nevoie de suport social, consiliere și socializare, educație pentru viață sănătoasă la vârsta a III-a, sau persoane care au nevoie de activități de recuperare psiho-motorie prin kinetoterapie și mișcare vor beneficia de servicii în cadrul Centrului de zi Dr. Ștefan Ciobanu.

Cazurile care necesită îngrijire la domiciliu sau în centrul de zi sunt referite de spital, autorități de profil, sau la solicitarea directă a lor sau a familiei. După evaluare, se întocmeste planul de intervenție la domiciliu, care va cuprinde, în funcție de nevoile identificate următoarele tipuri de activități: îngrijirea de bază, asistență medicală la domiciliul beneficiarilor, asistență socială, recuperare prin kinetoterapie sau alte proceduri terapeutice. Activitățile vor fi sprijinite de voluntarii FSC, care se vor implica în activități punctuale, supervizate de echipa de specialiști.

In Centrul de Zi Dr. Ștefan Ciobanu vor fi acordate beneficiarilor servicii de socializare, educație pentru sănătate, recuperare și menținerea unei stari optime de sănătate fizică și mentală. Cu ajutorul unei echipe multidisciplinare și cu implicarea voluntarilor FSC, vom oferi beneficiarilor următoarele activități: kinetoterapie și recuperare medicală, terapie ocupațională sub forma unor cluburi tematice, evenimente/activități cultural–artistice sau de socializare periodice, întâlniri lunare cu voluntari specialiști în diverse domenii (medical, psiho-social, spiritual etc) pe teme de sănătate la vârsta a treia.

Una dintre noutățile proiectului este amenajarea unei grădini senzoriale în curtea aferentă centrului prin implicarea directă și permanentă a beneficiarilor și voluntarilor, care vor gândi designul și vor participa activ la amenajarea și întreținerea permanentă a grădinii. Grădina va deveni un loc de desfășurare a  activităților din cadrul centrului în anotimpul cald și va fi inclusă în activitățile terapeutice de recuperare și menținere a sănătății persoanelor vărstnice beneficiare.

Proiectul va avea ca efect pe termen lung îmbunătățirea calității vieții tuturor beneficiarilor și a stării de sănătate pe termen lung, ca și dobândirea unor cunoștințe și deprinderi pentru o viață sănătoasă și activă la vârsta a treia.

Proiect derulat de Fundația de Sprijin Comunitar și finanțat prin programul „În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Pentru mai multe informații, accesați www.instaredebine.ro

Detalii

Final de proiect ”Împreună pentru Bunici Activi”

Luna August a acestui an este ultima a unui amplu proiect socio-medical destinat îmbunătățirii vieții bunicilor din municipiul Bacău care a a dus în acelați timp și o contribuție semnificativă, pe plan local, la îndeplinirea obiectivelor formulate în Strategia națională pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice.

Proiectul ”Împreună pentru Bunici Activi”, a fost implementat pe o perioadă de doi ani și două luni, începând cu luna iulie 2019 si s-a adresat unui număr total de 220 de vârstnici din Municipiul Bacău, beneficiind de o cofinanțate din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman, în valoare de 2.375.713,06 lei, bugetul total al proiectului fiind de 2.794.956,54 lei.

Proiectul si-a propus să consolideze și să dezvolte un model inovator de servicii integrate dedicate persoanelor vârstnice cu diferite vulnerabilități și dependențe, dar și să promoveze conceptul de îmbătrânire activă ca soluție pe termen lung la procesul de îmbătrânire demografică. Au fost propuse soluții concrete de promovare a îmbătrânirii active prin integrarea vârstnicilor în societate, dezvoltarea furnizării serviciilor sociale și medicale pentru aceștia în funcție de gradul de dependență, îmbunătățirea calității vieții și asigurarea unui trai decent pentru persoanele vârstnice din municipiul Bacău.

O componentă importantă a proiectului a fost dezvoltarea serviciilor în cadrul Centrului de zi pentru persoane vârstnice „Dr.Stefan Ciobanu” și promovarea conceptului de „îmbatrânire activă”. Cei 120 de beneficiari ai centrului s-au bucurat de un program de servicii de consiliere psihologică pe teme variate, consiliere medicală privind subiecte relevante pentru ei, organizarea unor evenimente speciale, activități medicale, de recuperare sau întreținere fizică, toate având ca efect evident îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice și reducerea stării de dependență socială.

Pandemia de COVID-19 a însemnat un punct important de cotitură în evoluția programului, multe dintre activitățile din Centrul de zi necesitând adaptarea la restricțiile și condițiile speciale impuse de autoritățile sanitare sau transformarea lor în servicii de teleasistență. Așa a apărut serviciul de TELVERDE  pentru bunici  înființat în aprilie 2020 ca răspuns la nevoile beneficiarilor de asistență la distanță, cu ajutorul căruia aceștia au primit informații și consiliere psihologică telefonică pentru a depăși stresul provocat de pandemie și efectele acesteia, dar și ajutor concret pentru procurarea rețetelor, alimentelor de baza sau produselor de igiena, achiziționate și aduse de voluntarii și îngrijitoarele FSC la domiciliul acestora.

O altă componentă din cadrul proiectului a cărui importanță a devenit vitală în perioada pandemică a fost cea de servicii integrate socio-medicale de îngrijire la domiciliu pentru persoane varstnice dependente. Îngrijitorii la domiciliu au furnizat servicii specifice unui număr de 50 de persoane lunar: îngrijire de bază, ajutor pentru prepararea hranei, îngrijirea locuinței și gospodăriei, cumpărături.

Asistenții medicali au efectat lunar peste 300 de vizite la domiciliul beneficiarilor, administrând pacienților tratamentele prescrise de medici și au  îndrumat îngrijitorii în orice problemă legată de actul de îngrijire. De aceste servicii au beneficiat 100 de persoane bolnave și imobilizate la domiciliu.

In luna decembrie a anului trecut, în cadrul proiectului a fost organizată în sistem online conferința națională Activ la vârsta a treia, ce și-a propus, pe de-o parte să tragă un semnal de alarmă privind îmbătrânirea accelerată cu care se confruntă

România și, pe de altă parte, să ofere soluții concrete pentru dezvoltarea de servicii și programe care să susțină dezvoltarea conceptului de îmbătrânire activă. 131 de specialiști din întreaga țară au participat si au adus contribuții semnificative la discuțiile din cadrul evenimentului.

”Îmbătrânirea populației este o problemă reală, care ne privește pe toți, pentru că fiecare dintre noi va ajunge în această etapă a vieții, iar obiectivul nostru este ca, în viitor, bunicii să nu se mai confrunte cu problemele, lipsurile și limitările de care se lovesc în acest moment. Acest proiect vine în continuarea muncii FSC de peste 24 de ani de a dezvolta servicii care nu sunt un moft, ci o necesitate din ce în ce mai acută în orice comunitate din România. Finalizarea lui vine cu un dureros semnal de alarmă: încheierea liniilor de finanțare europene destinate vârstnicilor înseamnă încheierea oricărei finanțări publice pentru astfel de programe! In ultimii ani guvernanții locali sau naționali nu au venit cu nici o soluție concretă pentru a susține în continuare aceste servicii. Ca și până acum doi ani îngrijirea la domiciliu a bătrânilor neputincioși va rămane tot în responsabilitatea ONG-urilor care au dezvoltat aproape singure astfel de programe, din finanțări atrase cu greu și care sunt tot mai sleite de puteri și de resurse în vremurile actuale! Încă mai suntem lângă bătrânii din Bacău! Dar din această toamnă serviciile de îngrijire și asistență ale FSC din Municipiul Bacău vor rămâne fără finanțare! Mai mult de 200 de bătrâni din oraș nu vor mai primi ajutorul specializat de care au nevoie pentru că autoritățile locale nu au prevăzut nici un leu pentru finanțarea lor! E un semnal de alarmă pentru noi toți: de bătranețe nu scapă nimeni, iar atât cât investim acum în dezvoltarea de servicii profesioniste și adaptate nevoilor bătrânilor, exact atat vom avea și noi la dispoziție când vom ajunge la vârsta neputinței, bolilor, singurătății!” (Gabriela Achihăi, președinte FSC)

Proiectul ”Împreună pentru Bunici Activi” este cofinanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman (POCU), Axă prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

Detalii

Proiect inedit de photovoice al vârstnicilor din Stănișești, Motoșeni și Răchitoasa

Seniorii din 3 comune băcăuane, membrii ai Cluburilor Bunicii Comunității, organizează în această săptămână expoziții cu imagini sugestive surprinse în propriile comunități, referitoare la problemele și neajunsurile care le afectează viața de zi cu zi.

Expozițiile Photovoice ale Cluburilor „Bunicii comunității” din comunele Stănișești, Motoșeni și Răchitoasa se desfășoară în zilele de 7, 8 si 9 iunie 2021, începând cu ora 10.00 la Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate din sat Stănișești, com. Stășnișești (7 iunie), Căminul Comunal aparținând Primăriei Motoșeni (8 iunie), respectiv Căminul Comunal aparținând Primăriei Răchitoasa (9 iunie).

Expozițiile fac parte dintr-o serie de evenimente derulate cu sprijinul celor trei primării, în cadrul proiectului “Servicii integrate pentru vârstnici în propria comunitate” derulat de către Fundația de Sprijin Comunitar Bacău și Asociația Four Change, în perioada iulie 2019 – septembrie 2021.

În cele 3 comunități în care a fost implementat, proiectul a creat un pachet de servicii socio-medicale adaptate beneficiarilor, inovația demersului constând în abordarea complexă, atât din perspectiva nevoilor fiziologice ale vârstnicilor, cât și din perspectiva nevoilor de apartenență la comunitate.

Cluburile “Bunicii comunității” au fost organizate din convingerea că socializarea este vitală pentru bunăstarea oamenilor, în general și, în mod special, a persoanelor vârstnice care sunt mai predispuse la izolare socială.

Astfel, vârstnicii simt că aparțin unei comunități, că vocea lor contează, că împreună pot genera schimbări pozitive și că experiența lor reprezintă o resursă pentru generațiile mai tinere. Au fost încurajați să se uite cu grijă și atenție la comunitatea din care fac parte și au descoperit o serie de situații care îi afectează în mod direct, pe care le-au imortalizat în fotografii ce vor fi afișate în cadrul expoziției.

Fotografiile realizate au surprins realitătile mai puțin plăcute și lipsurile din comunitățile în care trăiesc aceștia și care îi împiedică să se bucure în liniște de bătrânețe, iar evenimentele realizate în această săptămână, la care au fost invitate și autoritățile locale și judetene, inclusiv câțiva parlamentari de Bacău, au fost un bun prilej de a-și spune păsurile în fața factorilor decidenți și a trage semnale de alarmă referitoare la greutățile cu care se confruntă vârstnicii din satele băcăuane.

”In cei 24 de ani de activitate pe care FSC îi implinește chiar în această lună, am militat permanent pentru dreptul vârstnicilor la demnitate, respect și viață activă. Experiența lor de viață este un bun al întregii comunități, o adevărată comoară spirituală și de înțelepciune de multe ori, pe care însă societatea actuală uită să o mai valorizeze. Multe dintre sfaturile de viață pe care le culegem din cărțile sau cursurile moderne de dezvoltare personală le putem primi gratuit de la bunicii nostri! Exact acest aspect am dorit să-l scoatem în evidență prin Cluburile „Bunicii comunității” și credem că am reușit, ținând cont de interesul arătat de autorități pentru activitățile acestui proiect. Ne bucură mult acest lucru și sperăm să fie începutul restaurării unor tradiții frumoase în care bătrânii comunității aveau un rol important în viața acesteia.” Gabriela Achihăi, președinte FSC.

Proiectul ”Servicii integrate pentru vârstnici în propria comunitate” este cofinanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman (POCU), Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

Detalii

S.O.C.I.A.L – Solidaritate, Oportunitate, Comunitate, Implicare, Administraţie

Primăria Comunei Tamași, în parteneriat cu Fundația de Sprijin Comunitar anunță lansarea unui nou proiect destinat locuitorilor comunei, prin care se urmărește crearea unui pachet de măsuri integrate și sustenabile, care să raspunda nevoilor și problemelor cu care se confruntă 250 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comuna Tamași, Județul Bacău, astfel încat aceștia să își depașească situația de vulnerabilitate.

Proiectul ”S.O.C.I.A.L – Solidaritate, Oportunitate, Comunitate, Implicare, Administraţie”, va fi implementat pe o perioadă de 30 de luni, începând cu 19 martie 2021 și se va adresa unui număr total de 250 de locuitori ai comunei copii, bătrâni și familii aflate în risc de sărăcie și marginalizare, beneficiind de o cofinanțate nerambursabila din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman, în valoare de 4.313.097 lei, bugetul total al proiectului fiind de 4.540.102 lei.

Abordarea propusă în cadrul proiectului, prin intermediul căreia sunt corelate intervențiile din diferite domenii, cum ar fi servicii sociale, educaționale, socio-medicale, ocuparea forței de muncă, asistență juridică pentru reglementarea actelor, antidiscriminare și multiculturalism crează premisele unui mediu favorabil care să faciliteze accesul beneficiarilor la un pachet de servicii integrate și care să contribuie la creșterea nivelului de ocupare profesională în comunitate și depășirea situației de vulnerabilitate pentru locuitorii aflați în această situație. Activitățile propuse în cadrul proiectului și pachetul de măsuri alocat fiecărei categorii de beneficiari în parte sunt un răspuns la nevoile reale identificate la nivelul comunității.

Concret, proiectul propune funcționarea unui Centru de Zi care va oferi servicii sociale și educaționale pentru 50 de copii dezavantajați din comună. Aceștia vor beneficia de un program socio-educațional adaptat nevoilor lor, sprijin la teme, cluburi educative, ajutor în depășirea dificultăților care ar putea duce la abandon școlar.

Pentru vârstnicii din comună va fi dezvoltat un program de îngrijire și asistență medicală la domiciliu cu o echipă de 4 persoane calificate și angajate în cadrul FSC, această activitate fiind gestionată de organizație în calitate de partener în proiect. Serviciul de îngrijire socio-medicală la domiciliu se va adresa unui număr de cel puțin 75 de vârstnici dependenți, singuri sau suferind de diverse afecțiuni medicale, care vor primi îngrijire specializată și sprijin la treburile din gospodărie de care nu se mai pot ocupa singuri.

Pentru familiile dezavantajate din comună au fost gândite servicii destinate rezolvării problemelor de ocupare profesionala sau de clarificare a situatiei locative. Astfel 125 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă vor beneficia de servicii de consiliere și orientare profesională, dar și cursuri de formare de scurtă durată care să le sporească sansele de angajare atât în propria comunitate cat și în orasul Bacau. Alte 20 de familii vor beneficia de consiliere și asistență juridică gratuită pentru reglementarea actelor de proprietate, contribuind la creșterea siguranței locative pentru acestea, a accesului la utilități și îmbunătățirea condițiilor de locuit.

Proiectul cuprinde și o componentă importantă de dezvoltare a spiritului civic și a culturii implicării sociale în comună, propunând o serie de activități și campanii care să ducă la o creștere a interesului locuitorilor de toate vârstele pentru implicarea activă în rezolvarea problemelor și nevoilor comunității și în dezvoltarea sustenabilă a acesteia. Pentru copiii de la Centrul de zi va fi derulat un proiect de Photovoice, în cadrul căruia cei mici vor fi încurajați și ajutați să surprindă prin intermediul fotografiilor aspectele comunitare care au nevoie sa fie îmbunătățite și să propună autorităților idei creative și solutii concrete de rezolvare. Tinerii din Tamași vor avea oportunitatea de a se înscrie în activități de voluntariat menite să ajute echipele din proiect să implementeze mai ușor și cu un impact mai bun activitățile pentru copii și bătrâni. FSC va dezvolta în acest sens un departament de voluntariat în care vor activa minim 50 de voluntari din comună.

Si adulții vor fi încurajați să ia parte la viața comunității, urmând a fi organizate 8 seminarii privind implicarea civică a membrilor comunității în urma cărora aceștia vor deprinde cunoștințele și abilitățile civice necesare pentru a demara acțiuni de implicare în comunitate. Vor fi organizate și două zile ale comunei, va fi editată o gazetă a comunității care va cuprinde informații de interes local, iar primele acțiuni de implicare inițiate vor viza în special ajutorarea persoanelor și familiilor vulnerabile înscrise în proiect.

”La finalul acestui proiect ne dorim ca în comuna Tamași să observăm schimbări concrete în ce privește îmbunătățirea vieții persoanelor defavorizate și marginalizate, dar și o mai bună colaborare a cetățenilor cu autoritățile locale și o implicare cât mai activă în viața comunității. Comunitățile rurale nu se pot dezvolta decât prin acțiunea comună a cetățenilor și autorităților, iar noi vrem să demonstrăm prin acest proiect că se poate, dacă se fac niște pași bine gândiți și planificați și prin intermediul unor inițiative concrete și bine organizate.” Dănuț Darie, managerul proiectului.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC- Regiuni mai puțin dezvoltate.

Pentru orice informații legate de proiect, ne puteți contacta la e-mail d_darie74@yahoo.com sau telefon 0744335335  persoană de contact Dănuț Darie, Manager de proiect.

Detalii

Federația SenioriNet – ONG-uri mai puternice în sprijinul vârstnicilor din România!

Proiectul „Federația SenioriNET – ONG-uri mai puternice în sprjinul vârstnicilor din România!” pornește de la nevoia de coalizare a furnizorilor de servicii sociale și socio-medicale pentru vârstnici, astfel încât aceștia să devină o voce puternică în sprijinul vârstnicilor din România. Se urmărește creșterea capacității de reprezentare a 60 ONG-uri furnizoare de servicii socio-medicale adresate persoanelor vârstnice, prin formalizarea rețelei SenioriNET, în vederea producerii unor schimbări sistemice la nivelul politicilor sociale pentru vârstnici, în special privind practicile de finanțare a serviciilor din fonduri publice.

Perioada de implementare a proiectului este de 32 luni (aprilie 2021 – noiembrie 2023), iar costul total eligibil estimat este de 263,383.97 Euro.

Obiectivele proiectului se centrează pe următoarele direcții:

  • Formalizarea rețelei informale SenioriNET pentru a deveni un actor relevant de dialog cu autoritățile.
  • Dezvoltarea organizațiilor membre SenioriNET pentru a derula acțiuni de advocacy în vederea contractării la nivel local și județean de servicii sociale și medicale dedicate persoanelor vârstnice.
  • Creșterea nivelului de informare și constientizare privind drepturile vârstnicilor din România. În acest sens, va fi elaborată o Cartă Albă a Drepturilor persoanelor vârstnice care va constitui documentul de poziție al campaniei de advocacy. Se urmărește, totodată, realizarea unei petiții și strângerea a 10.000 de semnături în vederea susținerii drepturilor vârstnicilor din România.
  • Mărirea gradului de reprezentare a rețelei SenioriNET în platformele europene de profil, în vederea reprezentării intereselor vârstnicilor din România la nivel european și preluarea de bune practici.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt 60 de ONG-uri furnizoare de servicii socio–medicale pentru vârstnici sau care lucrează cu aceștia. Alegerea este justificată de nevoile acestora: profesionalizare, advocacy, asigurarea finanțării serviciilor. Beneficiarii indirecți sunt vârstnicii care vor primi servicii adaptate nevoilor lor.

În 2013, Confederația Caritas România și Asociatia Four Change au fost printre membrii fondatori ai SenioriNET-rețeaua furnizorilor de servicii de îngrijiri la domiciliu din România, cu scopul de a crește accesul vârstnicilor la aceste servicii. Încă de la înființare, SenioriNET a derulat activități pentru apărarea drepturilor vârstnicilor din România și promovarea serviciilor socio-medicale pentru aceștia, a elaborat propuneri de politică publică pentru accesul vârstnicilor la servicii de îngrijiri la domiciliu și a participat la consultări cu diferite autorități centrale și locale pe problematica vârstnicului.

Proiectul este derulat de Confederația Caritas România în parteneriat cu Asociația Four Change, Fundația de Sprijin Comunitar și Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este creșterea capacității și sustenabilității ONG-urilor și sectorului societății civile.

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și cresterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând, în același timp, relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informatii despre Granturile SEE si Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Pentru detalii suplimentare despre proiect: Coordonator comunicare – Raluca Bedereag, Asociația Four Change (e-mail: comunicare@4change.ro; tel: 0768268017)

Detalii

La Satul Seniorilor se monteaza pavaj nou.

La Satul Seniorilor Milly o noua contribuție din parte firmei Elis Pavaje se adauga finantarii generoase oferite de compania bacauana DEDEMAN in vederea construirii a doua case ce vor oferi 18 noi locuri in cadrul complexului.

Lucrările de amenajare a aleilor de acces evoluează simțitor iar aspectul general al curții se schimbă de la o zi la alta. Iarna nu ne va prinde nepregătiți iar accesul personalului și rezidenților între case și către celelalte facilități ale centrului va fi facil și sigur!

Mulțumim încă o dată Elis Pavaje pentru sponsorizarea care a făcut posibilă amenajarea curții și finalizarea lucrărilor la cele două noi case finanțate de DEDEMAN, dar și echipei FSC de voluntari și specialiști care au dus greul muncii pentru realizarea acestei importante investiții!

Detalii

Voluntarii FSC la ceas de sărbătoare

Chiar dacă pandemia nu ne dă liniște și ne-a schimbat chiar și modul de a le mulțumi voluntarilor F.S.C. care au încheiat un ciclu de activitate în cadrul organizației, ne-am străduit cât am putut să le organizăm o festivitate prin care să ne arătăm recunoștința pentru plus valoarea pe care au adus-o în comunitate.🎓🎗🥇🏆

Cu măști, cu distanțare, cu transmitere on-line, dar și prezența fizică și mai ales cu multă emoție și bucurie, vineri 13 noiembrie 2020 am spus un mare MULȚUMESC voluntarilor care își încheie activitatea anul acesta!

Ne-am bucurat și de prezența Primarului Municipiului Bacău care a înmânat câteva diplome și și-a arătat susținerea față de mișcarea de voluntariat și sectorul ONG local!

Dragi voluntari, vă mulțumim din suflet și vă urăm succes oriunde vă vor purta pașii! 

Detalii

Mai pregătiți pentru activități în aer liber!

Pandemia de COVID19, pe lângă nenumăratele drame produse și consecințe negative, ne-a oferit totuși și câteva lecții pozitive: am învățat să fim mai atenți la sănătatea noastră, să ne reîntoarcem către natură, să redescoperim bucuria mișcării și a activităților în aer liber!

In această vară voluntarii FSC au derulat două proiecte importante adresate copiilor din zonele rurale de est ale județului, ambele desfășurându-se preponderent în aer liber: proiectul “Orizonturi Egale” care a abordat problematica egalității de gen, beneficiind de o finanțare din partea Ambasadei Franței în România prin intermediul concursului de proiecte “Sprijin pentru inițiativele civice ale tinerilor” si ”Alături de copiii din sate” o caravană educativă a voluntarilor FSC, cofinanțată de Consiliul Județean Bacău.

Pentru că activitățile în aer liber au nevoie și de echipamente specifice care să îi apere pe participanți de capriciile vremii, am apelat la ajutorul firmei Expodom, specializată în pavilioane și corturi de gradină, de uz personal sau profesional, care ne-a sponsorizat cu un pavilion de 3×6 m, ce va permite voluntarilor FSC să organizeze noi activități în aer liber și în această toamnă, în cele mai bune condiții. Noul cort pliabil va fi folosit și pentru participări la expoziții și târguri outdoor în care produsele de la atelierul Activ Mozaic vor fi prezentate și comercializate pentru susținerea financiară a proiectelor FSC!

Mulțumim pentru sprijin și implicare Expodom!

Detalii

Caravana voluntarilor FSC în mediul rural

Anul acesta Școlile de Vară, proiectul de suflet al tuturor generațiilor de voluntari FSC, au fost dedicate în special copiilor din familii vulnerabile, din satele localizate în estul județului, copii care au fost privați de suport educațional, social sau emoțional pe durata stării de urgență și alertă induse de pandemia Covid19. Sub titlul Alături de copiii din sate voluntarii FSC au gândit și pus în practică un program de activități educative adresat unui număr de 200 de copii din satele comunelor Stănișești, Dealu Morii, Răchitoasa și Motoșeni oferite în cadrul unei Caravane itinerante  a câte o săptămâna în fiecare comună. Activitățile au fost susținute zilnic 30 de voluntari FSC împreună cu alți 30 de bursieri FSC (tineri din fiecare comunitate vizată), fiecare zi având în program 4 ateliere a câte o oră fiecare cu participarea a maxim 40 de copii, pentru respectarea normelor de igiena si distanțare socială.

Proiectul se desfășoară în perioada 10 August – 10 Noiembrie și are o valoare totală de 48.837 lei, din care 42.000 lei cofinanțare oferită de Consiliul Județean Bacău

Temele abordate în cadrul atelierelor sunt de maxim interes în contextul actual fiind legate de sănătate, protecția în fața bolilor, utilizarea în siguranță a internetului și mijloacelor de comunicare on-line, școala de acasă, egalitatea de gen etc. Activitățile au fost abordate în mod creativ, interactiv, prin elemente de joc, prin folosirea artelor (muzică, creație, dans) și a mișcării în aer liber. Evident voluntarii au fost bine pregătiți pentru a susține sesiunile în condiții de maximă siguranță epidemiologică și au organizat sesiunile preponderent în aer liber ținând cont de principiile distanțării sociale și de protecție împotriva răspândirii COVID.

In primele săptămâni ale proiectului 8 sate din 4 comune ale județului au fost deja vizitate de Caravana Voluntarilor și aproape 300 de copii au beneficiat de activități educaționale și recreative, principalul obiectiv, fiind acela de a-i învăța cum să utilizeze platformele folosite in sistemul de învățământ online. In acest sens au fost create 200 de conturi pentru ca acești copii sa aiba acces la instrumentele de învațare on-line pe care este foarte posibil să fie nevoiți să le folosească intensiv în următorul an școlar.

“Anul acesta am ajuns în comunități noi, am cunoscut copii noi cu o dorință de implicare foarte mare. Bucuria tuturor copiilor a fost diferită față de alți ani. Dorința lor de a socializa, de a participa la activitățile educationale, de a se juca a fost una extrem de mare. Pauza lungă de la astfel de activități a fost resimțită din plin, iar voluntarii și bursierii FSC au reușit să aducă un pic de culoare și foarte multă bucurie în vacanța acestor copii. Mulțumim voluntarilor pentru eforturile depuse pentru ca această Caravană să se poată derula fără probleme. Mulțumim și partenerilor noștri, primăriile celor patru comune Stănișești, Dealu Morii, Motoșeni și Răchitoasa, dar și finanțatorului proiectului Consiliul Județean Bacău.“ (Gabriel Măgurianu, coordonatorul voluntarilor FSC).

 Pentru voluntarii și bursierii FSC implicați în Caravană, proiectul va continua prin participarea la o tabără în cadrul căreia vor concepe și pune în scenă o piesă de tearu bazată pe o poveste reală a unei victime a traficului de persoane. Ulterior această piesă va fi înregistrată și promovată prin intermediul diverselor canale media online, cu scopul de a preveni traficul de persoane din mediul rural.

Proiectul Alături de copiii din sate este implementat de Fundația de Sprijin Comunitar Bacău și cofinanțat de Consiliul Județean Bacău prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu pentru anul 2020, conform Legii nr. 350/2005.

Detalii

„Alo, sunt aici să te ajut!” – proiect de tele-asistență pentru copiii din familii defavorizate

Prin proiectul „Alo, sunt aici să te ajut!” specialiștii Fundației de Sprijin Comunitar vor oferi unui număr de 150 de copii din cele cinci centre „Clubul cu Lipici„ din zona rurală de est a județului Bacău, copii ce provin din familii extrem de sărace, cu mulți membri și puternic afectate de actuală criză, un program de asistență materială, psiho-socială și emoțională dar și monitorizarea copiilor în vederea prevenirii abuzurilor fizice și emoționale, abandonului școlar, expunerii la îmbolnăvire. Principalul obiectiv este de a compensa lipsa activităților educative pentru acești copii pe perioada închiderii centrelor educaționale și a suspendării cursurilor școlare, situație care sporește periculos de mult riscul abandonului școlar. Se urmărește și păstrarea contactului permanent cu aceștia în vederea reintegrării cu succes în activitățile celor cinci centre după reluarea activității acestora.

Proiectul se va întinde pe o perioadă de 6 luni începând cu luna iunie a acestui an și beneficiază de o finanțare de 148.900 lei prin programul „În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

În contextul pandemiei de COVID-19, centrele de zi FSC pentru copiii din 5 comunități rurale sărace din județul Bacău s-au închis încă de la începutul lunii martie. Pentru aproape 400 de copiii din cele 5 comunități aceste centre reprezentau singurul loc în care își puteau face temele în condiții decente și sub supraveghere specializată, desfășurau activități extrașcolare non-formale, se puteau juca și bucura de copilărie. După suspendarea activităților centrelor aceștia nu au avut altă opțiune decât de a rămâne închiși în casele mici, în care 5 – 8 membrii ai familiei locuiesc într-un spațiu de 30-40 mp. În multe familii, rudele plecate în străinătate s-au reîntors, din cauza pierderii locurilor de muncă, mărind astfel numărul de locatari, totul în condiții insalubre, fără apă curentă, canalizare sau cele mai minime condiții de igienă. În plus, părinții lor și-au pierdut posibilitatea de a obține venituri din munca zilieră din cauza restricțiilor de deplasare și a crizei economice. Copiii au devenit în acest fel foarte vulnerabili în fața sărăciei, bolii, igienei precare, iar lipsa de acces la tehnologia modernă le face imposibilă continuarea studiilor de acasă.

„Dintre cei aproape 400 de copii beneficiari ai Cluburilor cu Lipici, specialiștii noștri au identificat un număr de 150 de copii a căror situație familială este dramatică, datorită numărului mare de membrii ai familiei, condițiilor precare de locuit, sărăciei în care trăiesc, riscului de abuz fizic sau emoțional, lipsei posibilităților de continuare a școlarizării de la distanță (lipsa tehnologiei de comunicații și a accesului la internet). Acești 150 de copii vor fi vizați direct de proiect în încercarea de a le oferi lor si familiilor sprijin material, consiliere și monitorizare telefonică, păstrarea contactului copiilor cu activități educative la domiciliu, în vederea preîntâmpinării abandonului școlar.”  Gabriela Achihai, Președinte F.S.C.

Selecția s-a făcut pe baza dosarelor sociale ale fiecărui copil înregistrat la fiecare centru, din care a reieșit situația dificilă în care se află din cauza actualei crize și a limitărilor impuse de autorități. Între specialiștii FSC și copii există relații bune și de încredere, construite de-a lungul anilor de activitate a centrelor „Clubul cu Lipici”, ceea ce reprezintă un factor important pentru realizarea unei comunicări constante a echipei de proiect cu aceștia și monitorizarea lor de la distanță.

Cei 150 de copii și familiile lor vor primi pachete lunare constând în produse alimentare, de igienă personală și a casei și alte bunuri în funcție de nevoile fiecărei familii dar și kituri educative fizice pentru ca cei mici să-și poată continua la domiciliu activitățile educative. Aceste ajutoare vor fi oferite pentru a acoperi un minim necesar de subzistență pe perioada crizei COVID-19 dar și după încheierea restricțiilor, ținând cont că aceste familii vor fi puternic afectate și de criza economică ce se prefigurează. Familiile și copiii vor avea la dispoziție un număr de telefon la care 3 specialiști F.S.C. (psiholog și asistenți sociali) le vor oferi consiliere, informare, suport emoțional și sprijin acordat copiilor în activitățile educaționale la domiciliu.

Echipa de proiect va cerceta permanent oferta educațională disponibilă pe diverse platforme la nivel național și va dezvolta colaborări punctuale cu furnizorii de astfel de servicii și materiale pentru a putea pune la dispoziția copiilor cele mai bune materiale educative ce pot fi oferite în format fizic, care să-i ajute să depășească handicapul lipsei accesului la instrumente de lucru online.

De asemenea, se va avea în vedere o igienizarea amănunțită a spatiilor și echipamentelor din cadrul celor 5 centre educaționale închise în acest moment din cauza pandemiei cu COVID-19, în vederea pregătirii reluării activității acestora în condiții de maximă siguranță pentru copii. Igienizarea va presupune văruirea spatiilor, dezinfecția generală, înlocuirea echipamentelor și dotărilor uzate și nesigure, achiziționarea de materiale didactice, jocuri și jucării noi, etc. Activitățile de igienizare și pregătire a centrelor vor fi realizate în fiecare comunitate cu personalul centrelor (aflat pana acum în șomaj tehnic) și cu voluntari din comunitate.

„Aspectul și condițiile din fiecare centru vor fi îmbunătățite pentru a oferi copiilor un spațiu plăcut și primitor care să-i ajute să depășească traumele izolării și restricțiilor impuse pe perioada pandemiei și să-i ajute să se reintegreze cât mai repede și mai bine din punct de vedere social și școlar!” Gabriela Dragu, Coordonatorul proiectului.

Proiectul „Alo, sunt aici să te ajut!” este derulat de Fundația de Sprijin Comunitar și finanțat prin programul „În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Detalii