Fundația de Sprijin Comunitar, în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Bacău și Inspectoratul Școlar Județean Bacău a demarat un nou proiect care își propune crearea unui program complex de servicii integrate sociale, socio-medicale, educaționale, de informare și de petrecere a timpului, dedicat și adaptat specificului și nevoilor unui număr de aproximativ 1110 persoane defavorizate din Cartierele Izvoare, Letea și zonele limitrofe.

Proiectul ”Servicii integrate pentru o comunitate mai bună”, este implementat pe o perioadă de peste 16 luni, începând cu 21 septembrie 2022 și se va adresa unui număr total de 1110 locuitori vizați de Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Bacău, copii, bătrâni și familii aflate în risc de sărăcie și marginalizare, beneficiind de o cofinanțate nerambursabilă din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman, în valoare de 4.995.391,40 lei, bugetul total al proiectului fiind de 5.258.306,76 lei.

Zona Urbană Marginalizată Izvoare prezintă o problematică complexă ce a condus la situația de marginalizare a locuitorilor: este înconjurată de zone industriale, fără mijloace publice de transport și cu acces dificil la servicii, lipsa dotărilor de proximitate și a serviciilor publice în teritoriu, numărul mare de persoane defavorizate, condiții precare de locuire și calitate scăzută a vieții. În plus, percepția generală a locuitorilor Municipiului Bacău asupra zonei este una negativă, contribuind la segregarea acesteia.

Serviciile sunt gândite să acopere toate categoriile de vârstă, adresându-se cu precădere grupurilor cele

mai vulnerabile și mai greu deplasabile. Serviciile asigură asistență medicală la domiciliu, servicii specializate de îngrijire paliativă, servicii educative non formale pentru elevi, școala părinților și dezvoltarea abilităților de parenting, precum și consiliere psihologică, juridică, servicii de orientare profesională și dezvoltare comunitară.

Concret, serviciile oferite în cadrul proiectului vor avea următoarea structură: 

  • 40 de copii, în risc de sărăcie sau excluziune socială, vor beneficia de un pachet integrat de servicii socio-educaționale și sprijin material
  • 50 de copii în risc de sărăcie sau excluziune socială vor beneficia de un pachet de servicii integrate socio-medicale și educaționale în cadrul centrului ”O scoală pentru toți” al DAS Bacău.
  • 160 de elevi în risc de sărăcie sau excluziune socială de la școlile care deservesc zona vizată de proiect vor beneficia de activități de educație non formală, dezvoltare personală și vor fi implicați în campanii și evenimente de informare, voluntariat, promovare a toleranței și eliminare a segregării din școli.
  • 500 de membrii ai comunității (copii, tineri și adulți) vor beneficia de servicii de consultare publică, consiliere, informare și orientare specializată pluridisciplinară (juridică, psihologică, ocupare profesională etc)
  • 360 persoane vârstnice aflate în situații de dependență, vor beneficia de un program integrat de servicii de asistență socială, îngrijire și asistență medicală, kinetoteratie și terapie ocupațională oferite de specialiștii FSC la domiciliul lor.

Proiectul ”Servicii integrate pentru o comunitate mai bună” este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific: Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Pentru orice informații legate de proiect, ne puteți contacta la:

  • e-mail fsc@fsc.ro
  • telefon 0234 585 658 

persoană de contact Gabriela Achihăi, Manager de proiect.

ANUNȚ DE PARTICIPARE – PROCEDURA PROPRIE – SERVICII DE CATERING